Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

Harga Ikan Rata-Rata Per Kilogram Di Pelabuhan Perikanan
Nama Pelabuhan Nama Ikan Nama Daerah Harga Produsen (Rp/Kg)
Amurang Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 8.000
Bacan Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 18.000
Bacan Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Bacan Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Bacan Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Bacan Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Bacan Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 15.000
Bacan Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Bajomulyo Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 0
Bajomulyo Bambangan Coklat Kemerahan Bambangan,Jarang gigi, Cablikan, Bulobulo Pura 0
Bajomulyo Barakuda Senuk; Loli-Loli; Piskada; Unate; Mawesi; Dolo-Dolo; Ndoma; Domah; Tiroi; Alu-Alu [Jakarta]; Kutul; Kacangan; Kocol; Walu-Walu; Lamsar; Lole-Lole; Roma; Wikil Wanjo 0
Bajomulyo Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 18.000
Bajomulyo Beloso Kepala Busuk 0
Bajomulyo Beloso Buntut Kebo 0
Bajomulyo Biji Nangka; Kuniran Biji Nangka; Kuniran 0
Bajomulyo Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Bajomulyo Coklatan Coklatan , Jangki Timun 0
Bajomulyo Cucut Botol Hiu Botol 0
Bajomulyo Cucut Hiu [CWZ] Hiu 0
Bajomulyo Cucut Kebo Cucut Kebo, Hiu Merak Bulu [Lombok] 0
Bajomulyo Cucut Lanjam Hiu Lanjam [Cilacap] 0
Bajomulyo Cucut Lanjam Hiu Lanjam, Kluyu Karang [Lombok] 0
Bajomulyo Cucut Lanjam Cucut Lanjam [Palabuhanratu] 0
Bajomulyo Cucut Mako [MAK] Mako 0
Bajomulyo Cucut Martil Capingan 0
Bajomulyo Cumi-Cumi Cumi-Cumi Jawak 0
Bajomulyo Cumi-Cumi Cumi 0
Bajomulyo Gajah Sawo; Jinaha; Kakap Merah; Tawe-Tawe; Kamerak, Kakap Bongkok, Kakap Sawu 0
Bajomulyo Hiu Anjing; Cucut Mako [SMA] Hiu Moro; Hiu Cakil; Cucut Cakilan; Hiu Tenggiri 0
Bajomulyo Hiu Bongol [ORB] Hiu Bongo; Hiu Bonggol; Hiu Gedebong; Hiu Batu; Hiu Gedog; Hiu Bango; Cucut Dolok 0
Bajomulyo Hiu Kucing Hiu Areuy; Cucut Kertas; Cucut Kapukan; Kejen Pasir 0
Bajomulyo Hiu Lanjam [FAL] Cucut Mungsing; Cucut [Hiu] Lanjam; Cucut [Hiu] Kejen; Cucut [Hiu] Lanjaman; Hiu Lonjor [Lombok] 0
Bajomulyo Hiu Lanyam Hiu Lanjaman, Cucut Lanjaman, Hiu Lonjor [Lombok] 0
Bajomulyo Hiu Lonjor Cucut Lonjor 0
Bajomulyo Hiu Lonjor [CWZ] Cucut Lanyam; Hiu Lanyam; Cucut Lanjaman; Kejen 0
Bajomulyo Hiu Martil [SPY] Cucut Capingan; Hiu Caping; Hiu Topeng; Hiu Bingkoh; Mongsing Capil; Cucut Ronggeng; Cucut Kopral; Mungsil Capil 0
Bajomulyo Hiu Merak Bulu Hiu Bulu; Hiu Lanyam 0
Bajomulyo Hiu Monyet [THR] Cucut Paitan; Cucut Tikus; Cucut Pedang; Tikusan 0
Bajomulyo Hiu Plen Cucut Plen; Cucut Lanjaman; Hiu Mungsing [Lombok] 0
Bajomulyo Hiu Plen Lanjaman; Cucut Lanjaman; Hiu Plen [Lombok] 0
Bajomulyo Hiu Tikus [ALV] Cucut Tikus 0
Bajomulyo Ikan Ayam-Ayam Jebung 0
Bajomulyo Ikan Jaket Bukur 0
Bajomulyo Ikan Lainnya 0
Bajomulyo Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Bajomulyo Ikan Lemah Ikan Susu; Lapa Iaai; Kapas-Kapas; Babete Lubangan; Tambi-Tambi; Budo; Ramas; Lelemah; Lemah Susu; Selah; Klemes; Silea; Ikan Batang; Raramas 0
Bajomulyo Ikan Merah Bambangan, Kakap Merah, Nunuk, Kakap Sawu 0
Bajomulyo Ikan Sebelah Mata Kanan [OCF] Ikan Sebelah 0
Bajomulyo Jambian Ganggrang Eca, Jarang Gigi, Manggar, Kelet, Labidi; kakap merah; lambidi; teribang; mira-mira;take; dusun; kerapu; kelet; ra merah; ganrang eja; bale cela; spinasi; bambangan; kautsan; laubini 0
Bajomulyo Japuh Timbang Budung; Maki Macong; Mate; Bete Kalo; Marau; Rambe; Yomba; Molome; Lompa; Waulan; Hatuo; Japu; Ajapu; Tembang; Japuh; Bandeng Laki; Capok; Tembang Jawa; Rakapeng; Abu-Abu; Tandipang; Japoh; Toli-Toli 0
Bajomulyo Jinaha Canding, Dapak, Jenaha 0
Bajomulyo Kaci-kaci Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke 0
Bajomulyo Kaci-Kaci ; Kakap Balong [PFV] Kakap Balong 0
Bajomulyo Kakap Kakapan 0
Bajomulyo Kakap Kuning; Badur Kakap Kuning; Badur 0
Bajomulyo Kakap Merah Bambangan 0
Bajomulyo Kakap Merah Bambangan 0
Bajomulyo Kakap Merah Kakap Merah 0
Bajomulyo Kakap Merah Bambangan; ikan merah 0
Bajomulyo Kakap Sejati Pelak; Petehan; Pletehan; Tetahan; Cabeh; Cabik; Dubit; Tekong; Cakong; Cateh; Talungsar; Pica-Pica; Ganja; Kasa-Kasa; Kakap 0
Bajomulyo Kapas-Kapas [GEF] Kapa-Kapa; Abat Lake; Kumpar; Pas Kapasan; Kalam Putih; Kapas Besar 0
Bajomulyo Kapas-Kapas [GEJ] Peperek; Molu; Moloo; Mulukuatu; Cina; Kumpar; Terontang; Sringau; Kapasan 0
Bajomulyo Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 18.000
Bajomulyo Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 0
Bajomulyo kerapu 0
Bajomulyo Kerapu Kerapu kombinasi, kerapu slip 0
Bajomulyo Kerapu Kerapu Jenang; Sunu 0
Bajomulyo Kerapu Krapu 0
Bajomulyo Kerapu ; Kerapu Sunu Tika Butong; Kerapu; Sunu Karet 0
Bajomulyo Kerapu Balong Krapu Balong; Kerape; Kukut; Koyabu; Lundohu; Karapo; Kupapu; Kalanga; Gorupa; Buketi; Tamla; Kerapu, Kerapu Karet, Geurape Musang 0
Bajomulyo Kerapu Balong Coklat Kemerahan Krapu Balong Coklat Kemerahan 0
Bajomulyo Kerapu Batik Kerapu Batik 0
Bajomulyo Kerapu Bintik Kuning Kerapu Lumpur 0
Bajomulyo Kerapu Karang Krapu karang 0
Bajomulyo Kerapu Lumpur Kerapu, Kerapu Lumpur, Tho Khui 0
Bajomulyo Kerapu Lumpur Kerapu Lumpur 0
Bajomulyo Kerapu Lumpur [EFY] Kerapu Lumpur; Tujuh Ban Melintang 0
Bajomulyo Kerapu Tutul Krapu Lodi, Sunu Kasar, Tai Sing 0
Bajomulyo Kerapu Tutul Garutung; Ketape Leher; Kerung-Kerung; Ikan Metan; Lomoholu; Katamba Itsu; Garopa; Balong; Kahipu 0
Bajomulyo Kerisi Kerisi 0
Bajomulyo Kerisi Kerisi ; Perak merah ; Palo-palo 0
Bajomulyo Kerisi; Kurisi Kurisi, Kumeje, Gurisi 0
Bajomulyo Krapu Garopa Biru Keunguan 0
Bajomulyo Krapu Sunu Mateana, Ekor Gunting, Ekor Bulan 0
Bajomulyo Kuniran Kuniran 0
Bajomulyo Kurisi Kerisi 0
Bajomulyo Kurisi Gurisi 0
Bajomulyo Kurisi Perak Kuri; Kerisi; Tukak; Gurisi; Kamijan; Juku; Eja; Kresek 0
Bajomulyo Kuwe Bibir Tebal Kuwe Bibir Tebal 0
Bajomulyo Kuwe [CXS] Kuweh; Selar; Kwee 6.500
Bajomulyo Kuwe [NXM] Ikan Kuwe 7.000
Bajomulyo Kwe Kwee 0
Bajomulyo Layang Anggur Malalugis; Ronghak; Subbo; Momar; Layang; Layah; Momar Merah 10.000
Bajomulyo Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 10.000
Bajomulyo Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 14.000
Bajomulyo Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 0
Bajomulyo Layang spp Layang 0
Bajomulyo Layang [Bengol] Bengol 0
Bajomulyo Layang [Lajeng] Lajeng 0
Bajomulyo Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 14.000
Bajomulyo Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Bajomulyo Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 6.500
Bajomulyo Lemuru Sardin 7.000
Bajomulyo Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Bajomulyo Manyung Manyung 0
Bajomulyo Manyung Manyung 0
Bajomulyo Manyung ManyunG 0
Bajomulyo Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Bajomulyo Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 0
Bajomulyo Pari Burung Pari Manuk 0
Bajomulyo Pari Burung Pe Manuk; Pe Lamping 0
Bajomulyo Pari Hidung Sekop Pe Sekop 0
Bajomulyo Pari Kekeh Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar 0
Bajomulyo Pari Kekeh Kekeh 0
Bajomulyo Pari Kelapa Pare Daun; Pare Ayam; Pareh Bendera; Peh Cerok 0
Bajomulyo Pari Kembang; Pare Kembang Pe Kembang; Pare Kembang 0
Bajomulyo Pari Macan Pari Kembang 0
Bajomulyo Pari Merica, Pari Totol, Pari Kembang Pari Merica, Pari Totol, Pari Kembang 0
Bajomulyo Pari Mutiara pari mutiiara 0
Bajomulyo Pari [Pare] Kampret Pareh Gampret 0
Bajomulyo Pasir-pasir Kessi-Kessi; Biru Tana ; Jangki Timun ; Sero Malam 0
Bajomulyo Pasir-Pasir Bondol; Peperek Cina; Dogok; Gempar; Gemper; Jangki Timun, Pasir-pasir 0
Bajomulyo Pasir-pasir [NSC] Pasir-pasir , Jangki Timun , Buarmata 0
Bajomulyo Peperek Peperek 0
Bajomulyo Peperek ; Petah Peperek 0
Bajomulyo Peperek Lainnya [POY] Peperek 0
Bajomulyo Pilok Peperek; Matabah; Ane; Perak; Bete-Bete; Loba; Meras; Golok Kasut; Kampak; Peperek Kampak; Peperek Kodi; Daun Dera; Eteman; Coteh; Bete-Bete Berang; Loba; Eteman; Peteh 11.300
Bajomulyo Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED] Sulir Kuning 0
Bajomulyo Pisang-Pisangan Ekor Kuning; Sulir; Ekor Kuning 0
Bajomulyo Remang Remang 0
Bajomulyo Remang Putih Remang Putih 0
Bajomulyo Selar Bentong; Turo; Kakeho; Palahu; Lajah; Sarisih; Angora; Selar; Tomboh; Bakko; Botto-Botto; Katombo; Kakehar; Bubara 0
Bajomulyo Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 5.000
Bajomulyo Selar Komo Selar Komo 0
Bajomulyo Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 0
Bajomulyo Selar [LSN] Selar 0
Bajomulyo Siro [AGS] Sardin; Sarden; Siro; Lemuru Jawa; Sembulak 0
Bajomulyo Siro [AGS] Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula 9.800
Bajomulyo Sotong Sotong 0
Bajomulyo Sotong Sotong; Blekutak 0
Bajomulyo Swanggi Serindang; Saga Bini; Gondang; Beseng; Cemawul 0
Bajomulyo Swanggi Tumenggung; Serinding; Mata Besar; Tumonggong; Swanggi; Brok Babah; Sogo-Sogo; Golo-Golo; Rogo-Rogo; Bulan Bulang; Besebo Kebo; Tiugara Bulang; Panembulang 2.800
Bajomulyo Tawes Tawes; Aropadi 0
Bajomulyo Tembang Tembang Bangko; Hutu; Tembang Babar; Indipang; Tembang Biasa; Tenui Kuhe 0
Bajomulyo Tembang Tembang 0
Bajomulyo TENGGIRI Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Bajomulyo Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Bajomulyo Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 60.000
Bajomulyo Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 15.600
Bajomulyo Tonang Pucuk Nipah 0
Bajomulyo Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 10.000
Bajomulyo Tongkol Banyar Tongkol Komo 7.000
Bajomulyo Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Bajomulyo Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Bajomulyo Tongkol Sirara-Gigi Anjing [DOT] Tongkol Si Rara 0
Bajomulyo Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Bajomulyo Tuna Sirip Biru Selatan Tuna Sirip Biru 0
Baran Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Baran Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 0
Baran Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Baran Cendro Saku; Kacang - kacang; Kajang; Loncong ; Julung-julung 0
Baran Cumi-Cumi Cumi 31.600
Baran Hiu Kacang Cucut Londer; Karil; Kacangan; Cucut Londer 0
Baran Ikan Ayam-Ayam Jebung 0
Baran Ikan Mata Besar [CJN] 0
Baran Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 0
Baran Jambian Jenaha; Kamerak; katamba; rag-raga 0
Baran Kaci-kaci Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke 0
Baran Kaci-Kaci spp Kaci-Kaci 0
Baran Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Baran Kerisi Gerisi 0
Baran Kerisi Kurisi, Teribang, Kambayan 0
Baran Kuwe Pectoral Pendek, Cakal Kanang, Kwe Batu Besar 0
Baran Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 6.000
Baran Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 0
Baran Lemuru Sardin 0
Baran Lencam Lencam 0
Baran Manyung Manyung 14.000
Baran Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Baran Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 0
Baran Parang [MCO] Parang; Temparang 0
Baran Peperek Peperek 0
Baran Peperek Lainnya [POY] Peperek 0
Baran Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED] Sulir Kuning 0
Baran Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Baran Selar Hijau Selar Ijo 0
Baran Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 0
Baran Siro [AGS] Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula 0
Baran Sotong Semampar; Blekutak 0
Baran Talang-Talang Talang-Talang; Brimbing 0
Baran Talang-Talang Talang 0
Baran Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 0
Baran Tembang Tembang 0
Baran Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Baran Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Baran Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 0
Baran Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Baran Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Baran Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Barelang Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Barelang Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 10.000
Barelang Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Barelang Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Belang Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 12.000
Belang Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Belang Layang [Lajeng] Lajeng 0
Belang Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Belang Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Belang Selar [LSN] Selar 0
Belang Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Belawan Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Belawan Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Belawan Baronang Sadar; Beronang; Bronang; Biawas; Madar; Samafar; Dingkis; Taweh; Lada; Sadar Serpih 0
Belawan Bawal 0
Belawan Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Belawan Beloso Buntut Kebo 0
Belawan Biji Nangka Pogot; Ciko-Ciko; Nyanggih; Kuniran 0
Belawan Biji Nangka Kuniran; Kakunir; Tapulan; Ikan Janggut; Salmaniti; Gantuk; Ian Putian Mata; Manusu; Pogot; Mea-Mea; Karang Jonggot; Nyanggih; Ciko-Ciko Peo; Lamutu Tapapulan 0
Belawan Biji Nangka Biji Nangka Strip Kuning; Salmaniti 0
Belawan Bulan-bulan Haropas 0
Belawan Bulu Ayam Cangkang; Bido; Bulu Ayam 0
Belawan Cumi Karet Cumi Karet (Cilacap) 0
Belawan Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Belawan Cumi-Cumi Cumi 0
Belawan Gulamah Tigawaja 0
Belawan Gurita Gurita 0
Belawan Hiu Lalaek [BSH] Hiu Selendang Biru; Cucut Lalaek; Cucut Selendang; Cucut Karet 0
Belawan Hiu Kodok Hiu Kodok 0
Belawan Ikan Ayam-Ayam Jebung 0
Belawan Ikan Sebelah Mata Kanan [OCF] Ikan Sebelah 0
Belawan Ikan Sebelah Mata Kiri [UHA] Ikan Sebelah 0
Belawan Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 0
Belawan Kakap Kakapan 0
Belawan Kakap Batu Sampang; Kepala Batu Itang; Ija Ajuwena; Tampeleh; Osang Tasi; Tata Tiwana; Kawal Wiwi; Kelapu; Nyeng-Nyeng; Koloiro; Ikan Batang Air; Murin 0
Belawan Kakap Merah Bambangan 0
Belawan Kambing Ikan Kambing , Pogot , Etong , Lubiem 0
Belawan Kapas-Kapas [GEF] Kapa-Kapa; Abat Lake; Kumpar; Pas Kapasan; Kalam Putih; Kapas Besar 0
Belawan Kapas-Kapas [GEJ] Peperek; Molu; Moloo; Mulukuatu; Cina; Kumpar; Terontang; Sringau; Kapasan 0
Belawan Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Belawan Kerapu Kerapu kombinasi, kerapu slip 0
Belawan Kerapu Krapu 0
Belawan Ketang-Ketang Pampangan; Malia; Halo-Haloan; Bakuku; Dajong; Ape-Ape; Ang Saang [Madura]; Titang; Peda-Peda; Tapi-Tapi; Kiper; Dayung-Dayung; Pepatih 0
Belawan Kuniran Kuniran 0
Belawan Kurisi Kerisi 0
Belawan Kurisi Gurisi 0
Belawan Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 0
Belawan Kwe Kwee 0
Belawan Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Belawan Layur Hitam ; Layur Samudera [GES] Layur Ireng 0
Belawan Layur [LHT] Layur 0
Belawan Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Belawan Lencam Lencam 0
Belawan Parang [MCO] Parang; Temparang 0
Belawan Pari Burung Pari Manuk 0
Belawan Pasir-pasir Kessi-Kessi; Biru Tana ; Jangki Timun ; Sero Malam 0
Belawan Peperek Peperek 0
Belawan Peperek ; Petah Peperek 0
Belawan Remang Remang 0
Belawan Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Belawan Selar Komo Selar Komo 0
Belawan Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 0
Belawan Sotong Sotong 0
Belawan Sotong Sotong 0
Belawan Sotong Sotong; Blekutak 0
Belawan Sunglir 0
Belawan Swanggi Tumenggung; Serinding; Mata Besar; Tumonggong; Swanggi; Brok Babah; Sogo-Sogo; Golo-Golo; Rogo-Rogo; Bulan Bulang; Besebo Kebo; Tiugara Bulang; Panembulang 0
Belawan Talang-Talang Talang 0
Belawan Tanda-Tanda Batu Karah; Salang-Salang; Kerong Bali; Bangaran; Sala; Alaka Mata (Seram); Malahoi Momol; Takarisal; Arak Mata; Bangarau; Kaleon; Sala; Tembola; Baleoriati; Baba; Takasiral 0
Belawan Tembang Tembang, Tanjan, Tamban 0
Belawan Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 0
Belawan Tembang Tembang 0
Belawan Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Belawan Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Belawan Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Belawan Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Belawan udang kipas; uchiwa; ebi modok ebi modok 0
Belawan Udang Jambret Udang Rebon; Udang Jambret 0
Benoa Albakora [ALB] Albakora 20.429
Benoa Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Benoa Bawal 0
Benoa Bawal Hitam Dorang Hitam; Dibas; Kandibas; Kapet; Kibas; Man Riwasa Leleng; Peda-Peda Lotong 0
Benoa Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Benoa Bawal Lonjong 0
Benoa Bawal Pomfret Berelah, Sadap Tipis; Bawal Pomfret 0
Benoa Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 11.917
Benoa Cucut Hiu [CWZ] Hiu 0
Benoa Gindara Ikan Setan 16.900
Benoa Hiu Lalaek [BSH] Hiu Selendang Biru; Cucut Lalaek; Cucut Selendang; Cucut Karet 0
Benoa Hiu Air Hiu Air 8.500
Benoa Hiu Anjing; Cucut Mako [SMA] Hiu Moro; Hiu Cakil; Cucut Cakilan; Hiu Tenggiri 12.000
Benoa Hiu Biru Hiu Biru 0
Benoa Hiu Lonjor [CWZ] Cucut Lanyam; Hiu Lanyam; Cucut Lanjaman; Kejen 0
Benoa Hiu Monas Cucut Monas; Cucut Prada 8.500
Benoa Hiu Pilus Hiu Plen; Hiu Pisang 0
Benoa Hiu Tikus [ALV] Cucut Tikus 13.200
Benoa Ikan Lainnya 0
Benoa Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 13.286
Benoa Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 22.500
Benoa Ikan Setan Ikan setan 11.800
Benoa Jangki Ketambak, Lencam, Jangki 22.000
Benoa Kenyar Kenyar 22.700
Benoa Kuwe Rombeh [LTD] Jebris; Lowang; Mando; Rambo-Rambo; Kwee Rambut; Peperek; Ibu Rambu; Cepa; Ramcu 0
Benoa Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 0
Benoa Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 11.750
Benoa Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 17.000
Benoa Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 32.000
Benoa Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 25.517
Benoa Meka 0
Benoa Nyunglas [WAH] Tenggiri Laki 0
Benoa Opah Opah 0
Benoa Semar Opah 12.000
Benoa Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Benoa Setuhuk Loreng Setuhuk Loreng 20.000
Benoa Sunglir 9.000
Benoa TENGGIRI Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Benoa Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Benoa Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Benoa Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 27.286
Benoa Tuna Sirip Biru Selatan Tuna Sirip Biru 32.714
Bitung Albakora [ALB] Albakora 0
Bitung Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 16.000
Bitung Hiu Beurit Cucut Beurit; Hiu Botol Karang 0
Bitung Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 0
Bitung Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Bitung Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 8.000
Bitung Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 0
Bitung Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 18.000
Bitung Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 0
Bitung Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Bitung Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Bitung Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Bitung Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 13.000
Bitung Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Bitung Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Brondong Alu-Alu Kucul; Langsar; Senuk; Tancak; Kocol; Dolok, Baracuda, Langsar, Kucul 9.000
Brondong Baronang Lingkis Lingkis; Baronang Lada; Sumadar; Beronang Lada,Bala Awes Lawua; Malalea; Hiru; Salamandar; Maliate; Pang-Pange; Samandar; Kiwi Susu 27.500
Brondong Beloso Buntut Kebo 7.000
Brondong Biji Nangka [RQF] Biji Nangka Koi 20.000
Brondong Cucut Lanjam Hiu Lanjam, Kluyu Karang [Lombok] 20.000
Brondong Cumi-cumi Cumi-cumi 53.000
Brondong Gulamah; Gulama Keken Tembirih; Bulamah; Gelembung; Gelama Papan; Bulama; Gulama; Kuruk; Giligan; Kaneke; Samgeh 58.000
Brondong Ikan Ayam-Ayam Jebung 12.000
Brondong Ikan Jaket Bukur 58.000
Brondong Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 25.000
Brondong Kakap Merah Bambangan 58.000
Brondong Kapas-Kapas [GEJ] Peperek; Molu; Moloo; Mulukuatu; Cina; Kumpar; Terontang; Sringau; Kapasan 7.000
Brondong kerapu 21.000
Brondong Kerong-Kerong [TEH] Ulisi; Hi Waili; Cakore; Karong-Karong; Lageru; Tagogou; Ngolo-Ngolo; Likis; Banggatai; Jambon; Rongkerong; Kaneke Leleng; Babgoni; Gogu; Bebaghau; Jambrung; Ikan Hatam; Tabbingo Jambron; Jambrung; Kerong-Kerong Batu; Kerong-Kerong Betul; Rongkerong; Gogu; Ngolo-Ngolo; Ulisi 34.000
Brondong Kuniran Kuniran 18.000
Brondong Kurisi Kuniran; kuningan 11.000
Brondong Kwe Abu-Abu Sirip Gelap Kwe Abu-Abu Sirip Gelap 38.000
Brondong Layur [LHT] Layur 20.000
Brondong Lencam Lencam Matahari; Katamba; Dusun; Ling Tjan 19.000
Brondong Manyung Manyung 32.000
Brondong Pari Kembang; Pare Kembang Pe Kembang; Pare Kembang 17.000
Brondong Peperek Topang Dodok; Petek; Pirik; Maco; Molok-Molok; Bete-Bete; Loba; Timoka; Meras; Kebek 2.200
Brondong Remang Remang 24.000
Brondong Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 4.600
Brondong Swanggi Tumenggung; Serinding; Mata Besar; Tumonggong; Swanggi; Brok Babah; Sogo-Sogo; Golo-Golo; Rogo-Rogo; Bulan Bulang; Besebo Kebo; Tiugara Bulang; Panembulang 13.000
Cempae Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Cilacap Bulu Ayam Cangkang; Bido; Bulu Ayam 3.000
Cilacap Cumi-Cumi Cumi 0
Cilacap Gulamah Tigawaja; Keme-Keme; Kerot-Kerot; Tigawojo; Samgeh; Tokotok 15.000
Cilacap Hiu Lalaek [BSH] Hiu Selendang Biru; Cucut Lalaek; Cucut Selendang; Cucut Karet 0
Cilacap Ikan Lidah Belekutak; Belo; Jangjan Batu; Cepak; Lakar; Slamat; Selanget; Langkat; Trubala; Berengit; Madura; Bandring; Lingguling; Gamasi; Baledang; Kuasi; Sawela; Ramalane; Ponosi 25.000
Cilacap Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 0
Cilacap Layur [LHT] Layur 30.000
Cilacap Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Cilacap Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 15.000
Cilacap Nomei Acang-Acang; Lembutan; Lomei 8.000
Cilacap Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Cilacap Tigawaja Tigawaja; Gulamah 25.000
Cilacap Udang Dogol Udang Pasir 60.000
Cilacap Udang Jambret Udang Rebon; Udang Jambret 60.000
Cilacap Udang Jerbung Udang Jerbung; Udang Putih; Urang Jerbung 210.000
Cilacap Udang Krosok Udang Kencana; Udang Kuning; Udang Brintik 35.000
Dodepo Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 10.000
Dodepo Layang Anggur Malalugis; Ronghak; Subbo; Momar; Layang; Layah; Momar Merah 0
Dodepo Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 6.500
Dodepo Layang [Lajeng] Lajeng 0
Dodepo Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Dodepo Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 6.000
Dodepo Tongkol Banyar Tongkol Komo 8.000
Dodepo Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 8.000
Dompak Alu-Alu Kucul; Langsar; Senuk; Tancak; Kocol; Dolok, Baracuda, Langsar, Kucul 0
Dompak Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 19.000
Dompak Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 16.000
Dompak Baronang Lada Beronang Lada; Buyonang; Baronang; Beronang; Boronang 0
Dompak Baronang Lingkis Lingkis; Baronang Lada; Sumadar; Beronang Lada,Bala Awes Lawua; Malalea; Hiru; Salamandar; Maliate; Pang-Pange; Samandar; Kiwi Susu 18.300
Dompak Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Dompak Beloso Kepala Busuk 0
Dompak Beloso Buntut Kebo 7.000
Dompak Biji Nangka Pogot; Ciko-Ciko; Nyanggih; Kuniran 0
Dompak Biji Nangka; Kuniran Biji Nangka; Kuniran 3.200
Dompak Cendro Kacangan 0
Dompak Coklatan Coklatan , Jangki Timun 0
Dompak Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Dompak Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Dompak Cumi-Cumi Cumi-Cumi Jawak 0
Dompak Cumi-Cumi Cumi 32.000
Dompak Gorara Gigi Kai; Raran; Sara 0
Dompak Gulamah Kapas-Kapas Laut; Lan Mutu; Lan Putih; Malao; Mal; Ape-Ape; Tawe-Tawe 0
Dompak Gulamah Tigawaja; Keme-Keme; Kerot-Kerot; Tigawojo; Samgeh; Tokotok 12.000
Dompak Gulamah; Gulama Putih Gulamah; Gulama Putih 0
Dompak Hiu Bekeman Hiu, Hiu Buas, Hiu Merak Bulu Lepek [Lombok] 0
Dompak Hiu Kodok Hiu Kodok 0
Dompak Ikan Ayam-Ayam Jebung 12.000
Dompak Ikan Jaket Bukur 26.100
Dompak Ikan Kakatua 0
Dompak Ikan Kakatua [UUS] Kaka Tua 0
Dompak Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Dompak Ikan Merah Bambangan, Kakap Merah, Nunuk, Kakap Sawu 31.700
Dompak Ikan Sebelah Mata Kanan [OCF] Ikan Sebelah 0
Dompak Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 8.500
Dompak Jambian Ganggrang Eca, Jarang Gigi, Manggar, Kelet, Labidi; kakap merah; lambidi; teribang; mira-mira;take; dusun; kerapu; kelet; ra merah; ganrang eja; bale cela; spinasi; bambangan; kautsan; laubini 0
Dompak Jambian Jenaha; Kamerak; katamba; rag-raga 0
Dompak Kaci-kaci Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke 0
Dompak Kaci-Kaci ; Kakap Balong [PFV] Kakap Balong 0
Dompak Kaci-Kaci spp Kaci-Kaci 16.000
Dompak Kakap Jenaha Petehan; Tambangan; Tanda Sugirot; Depe; Jenaha; Kamerak; Broci; Ketamba; Baroci 0
Dompak Kakap Merah Bambangan 0
Dompak Kapas-Kapas [GEF] Kapa-Kapa; Abat Lake; Kumpar; Pas Kapasan; Kalam Putih; Kapas Besar 0
Dompak Kapas-Kapas [GEJ] Peperek; Molu; Moloo; Mulukuatu; Cina; Kumpar; Terontang; Sringau; Kapasan 0
Dompak Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 0
Dompak Kerapu ; Kerapu Sunu Tika Butong; Kerapu; Sunu Karet 0
Dompak Kerapu Karang Krapu Karang 0
Dompak Kerapu Sunu Krapu Sunu; Krapu Lodi 0
Dompak Kerisi Gurisi 0
Dompak Kerisi Kurisi, Teribang, Kambayan 4.400
Dompak Kerisi Kerisi ; Perak merah ; Palo-palo 0
Dompak Krapu Garopa Biru Keunguan 0
Dompak Krapu Macan Krapu Macan; Krapu Tutul; Gumtum; Kantoan 0
Dompak Krapu Sunu Mateana, Ekor Gunting, Ekor Bulan 0
Dompak Kuniran Kuniran 0
Dompak Kuwe Mata Besar [CXT] Kuweh Mata Besar 0
Dompak Kuwe Rambut Kwe Rambut; Rambe Anoi; Bubara; Peperek; Ibu Rambu 0
Dompak Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 0
Dompak Kwe Moncong Tumpul Bulat Kwe Moncong Tumpul Bulat 0
Dompak Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Dompak Lencam Lencam Matahari; Katamba; Dusun; Ling Tjan 0
Dompak Lencam Lencam 0
Dompak Lencam [LHN] Jambian ; Ketambak ; Lencam 15.000
Dompak Lobster Kipas [YLU] Udang Tapei 0
Dompak Mala; Umela; Kakap Ekor Kuning [LUJ] Mala; Gorara; Tanda-Tanda; Gorara Alifuru; Umek; Raga-Raga; Kalalau; Jambian; Kamerak; Datanda; Bate; Bate Lantara; Gorara 24.000
Dompak Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 10.000
Dompak Parang [MCO] Parang; Temparang 0
Dompak Pari Burung Pari Manuk 5.500
Dompak Pari Burung Pe Manuk; Pe Lamping 0
Dompak Pari Kekeh Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar 0
Dompak Pari Kekeh Kekeh 0
Dompak Pari Mutiara pari mutiiara 0
Dompak Pasir-pasir Kessi-Kessi; Biru Tana ; Jangki Timun ; Sero Malam 0
Dompak Pasir-Pasir Bondol; Peperek Cina; Dogok; Gempar; Gemper; Jangki Timun, Pasir-pasir 0
Dompak Pasir-pasir [NSC] Pasir-pasir , Jangki Timun , Buarmata 1.300
Dompak Peperek Peperek 2.300
Dompak Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED] Sulir Kuning 0
Dompak Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 15.000
Dompak Selar Hijau Selar Ijo 0
Dompak Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 4.400
Dompak Selar Mulut Putih [URU] Selar Kuning 0
Dompak Selar [LSN] Selar 4.400
Dompak Silper Silper, Ikan Gebel 0
Dompak Sotong Sotong; Blekutak 0
Dompak Sotong Semampar; Blekutak 35.000
Dompak Swanggi Serindang; Saga Bini; Gondang; Beseng; Cemawul 0
Dompak Swanggi Tumenggung; Serinding; Mata Besar; Tumonggong; Swanggi; Brok Babah; Sogo-Sogo; Golo-Golo; Rogo-Rogo; Bulan Bulang; Besebo Kebo; Tiugara Bulang; Panembulang 0
Dompak Talang-Talang Talang 0
Dompak Tembang Tembang Bangko; Hutu; Tembang Babar; Indipang; Tembang Biasa; Tenui Kuhe 0
Dompak Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Dompak Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Dompak Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 11.800
Dompak Tonang Pucuk Nipah 21.100
Dompak udang kipas; uchiwa; ebi modok ebi modok 0
Dompak Udang Dogol Urang Dogol 0
Dompak Udang Krosok Udang Krosok 0
Dompak Udang Krosok Hurang Krosok 0
Dompak Udang Krosok Udang Kencana; Udang Kuning; Udang Brintik 23.200
Donggala Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 15.000
Donggala Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Donggala Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Donggala Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 18.000
Donggala Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 20.000
Donggala Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Donggala Selar; Bengol; Angora Katombo; Palawa; Bengol 24.000
Donggala Sunglir 0
Donggala Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 12.000
Dufa-Dufa Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 21.000
Dufa-Dufa Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 21.000
Dufa-Dufa Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Dufa-Dufa Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Fandoi Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Fandoi Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Fandoi Layang [Lajeng] Lajeng 0
Fandoi Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Fandoi Selar [LSN] Selar 0
Fandoi Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Gentuma Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Gentuma Layang Anggur Malalugis; Ronghak; Subbo; Momar; Layang; Layah; Momar Merah 0
Gentuma Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Gentuma Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 9.500
Gentuma Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 0
Gentuma Layang [Bengol] Bengol 0
Gentuma Layang [Lajeng] Lajeng 0
Gentuma Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Gentuma Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Gentuma Selar Kuning Gontu; Aela [Ambon] 0
Gentuma Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Gentuma Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Gentuma Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Gentuma Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Gentuma Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 10.500
Gentuma Tongkol Sirara-Gigi Anjing [DOT] Tongkol Si Rara 0
Gentuma Tuna Sirip Biru Selatan Tuna Sirip Biru 0
Goto Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 17.000
Inengo Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 25.000
Inengo Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 20.000
Inengo Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 20.000
Karanganyar Layang spp Layang 7.000
Karanganyar Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 10.000
Karanganyar Tembang Tembang, Tanjan, Tamban 6.000
Karanganyar Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 0
Karanganyar Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Karanganyar Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 15.000
Karangsong Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 20.000
Karangsong Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 19.000
Karangsong Baji-Baji Sebra Selar Koneng 30.000
Karangsong Baronang Sadar; Beronang; Bronang; Biawas; Madar; Samafar; Dingkis; Taweh; Lada; Sadar Serpih 0
Karangsong Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 30.000
Karangsong Beloso Buntut Kebo 5.000
Karangsong Bulan-bulan Haropas 10.000
Karangsong Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 10.000
Karangsong Cendro Kacangan 10.000
Karangsong Cucut Lanjam Hiu Lanjam [Cilacap] 10.000
Karangsong Cucut Lanjam Hiu Lanjam, Kluyu Karang [Lombok] 10.000
Karangsong Cucut Lanjam Cucut Lanjam [Palabuhanratu] 10.000
Karangsong Cucut Mako [MAK] Mako 15.000
Karangsong Cucut Martil Capingan 17.000
Karangsong Gajah Sawo; Jinaha; Kakap Merah; Tawe-Tawe; Kamerak, Kakap Bongkok, Kakap Sawu 0
Karangsong Gerot-Gerot Krokot; Towoito; Ronga; Garut; Kerot-Kerot 18.000
Karangsong Golok-Golok Golok-Golok; Ikan Para; Kampuleng; Buli Bulito; Dentoban; Bambulan; Sanga Tolei; Balisa; Taongan; Balie Bali; Bau Tulang; Lompa Mawira 18.000
Karangsong Gorarafuro Tanda-Tanda; Kakap; Nonda; Baba; Gurara Tung; Jenaha; Jinaha; Dusun; Kakap Tanda-Tanda; Koho-Koho; Bate-Bate; Tabahan 33.000
Karangsong Gulamah Gulamah 25.000
Karangsong Gulamah Tigawaja 25.000
Karangsong Gulamah; Samgeh Gogokan; Gulama Papan; Tikusan Tetet; Jarang Gigi; Gulama Papan; Tikusan 50.000
Karangsong Hiu Air Hiu Air 12.000
Karangsong Hiu Bongol [ORB] Hiu Bongo; Hiu Bonggol; Hiu Gedebong; Hiu Batu; Hiu Gedog; Hiu Bango; Cucut Dolok 7.000
Karangsong Hiu Macan [TIG] Cucut Omas; Cucut Macan; Mungsing Jara 16.000
Karangsong Hiu Plen Cucut Plen; Cucut Lanjaman; Hiu Mungsing [Lombok] 17.000
Karangsong Hiu Tutul Cucut Meong; Kluyu; Blimbingan 25.000
Karangsong Ikan Kakatua 12.000
Karangsong Ikan Lainnya 0
Karangsong Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 18.000
Karangsong Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 17.000
Karangsong Kaci-kaci Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke 18.000
Karangsong Kakap Batu Sampang; Kepala Batu Itang; Ija Ajuwena; Tampeleh; Osang Tasi; Tata Tiwana; Kawal Wiwi; Kelapu; Nyeng-Nyeng; Koloiro; Ikan Batang Air; Murin 0
Karangsong Kakap Jenaha Petehan; Tambangan; Tanda Sugirot; Depe; Jenaha; Kamerak; Broci; Ketamba; Baroci 15.000
Karangsong Kakap Merah Bambangan 50.000
Karangsong Kakap Merah Bambangan 40.000
Karangsong Kapas-Kapas [GEF] Kapa-Kapa; Abat Lake; Kumpar; Pas Kapasan; Kalam Putih; Kapas Besar 0
Karangsong Kapas-Kapas [GEJ] Peperek; Molu; Moloo; Mulukuatu; Cina; Kumpar; Terontang; Sringau; Kapasan 15.000
Karangsong Kerapu Bintik Kuning Kerapu Lumpur 50.000
Karangsong Kerapu Tutul Krapu Lodi, Sunu Kasar, Tai Sing 0
Karangsong Kurau; Kuro [FOT] Senangin; Kuro 0
Karangsong Kurisi Kerisi 33.000
Karangsong Kuro ; Senangin ; Kurau [QSQ] Senangin; Idung Lemah; Hidung Muda; Sombal; Mamangi 5.000
Karangsong Kuwe Caudal Hitam [NXI] Meye 23.000
Karangsong Kuwe Rambut Kwe Rambut; Rambe Anoi; Bubara; Peperek; Ibu Rambu 17.000
Karangsong Kuwe [NGE] Kwe Abu-Abu Mata Besar 31.000
Karangsong Kuwe [NGS] Kuweh Malabar 25.000
Karangsong Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 28.000
Karangsong Kwee Lilin [NGY] Bubara; Gergarin; Langoan Gerongsong; Kakapas; Cepra; Tangkolak; Kwee Lilin 35.000
Karangsong Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 22.000
Karangsong Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 17.000
Karangsong Lencam Lencam Matahari; Katamba; Dusun; Ling Tjan 22.000
Karangsong Mala; Umela; Kakap Ekor Kuning [LUJ] Mala; Gorara; Tanda-Tanda; Gorara Alifuru; Umek; Raga-Raga; Kalalau; Jambian; Kamerak; Datanda; Bate; Bate Lantara; Gorara 25.000
Karangsong Manyung Manyung 25.000
Karangsong Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 15.000
Karangsong Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 0
Karangsong Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 22.000
Karangsong Pari Burung Pari Manuk 0
Karangsong Pari Kekeh Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar 20.000
Karangsong Pari Kekeh Kekeh 20.000
Karangsong Pari Kelapa Pare Daun; Pare Ayam; Pareh Bendera; Peh Cerok 12.000
Karangsong Pari Macan Pari Kembang 0
Karangsong Pari Mutiara pari mutiiara 12.000
Karangsong Remang Putih Remang Putih 42.000
Karangsong Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 20.000
Karangsong Silper Silper, Ikan Gebel 20.000
Karangsong Sunglir 0
Karangsong Talang-Talang Talang-Talang; Brimbing 0
Karangsong Talang-Talang Lima jari; Bodon; Tangiroe; Lamahan; Tingiri; Lumpe; Tinumbu; Lemadang; Lumbat; Tenggiri; Raja; Cangilang; Tinumbu 15.000
Karangsong Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 32.000
Karangsong Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 42.000
Karangsong Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 20.000
Karangsong Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 12.000
Karangsong Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 10.000
Kasiwa Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Kasiwa Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Kasiwa Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 5.000
Kasiwa Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Kasiwa Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Kasiwa Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Kasiwa Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 6.000
Kejawanan Bulu Ayam Cangkang; Bido; Bulu Ayam 1.500
Kejawanan Cumi-Cumi Cumi 81.600
Kejawanan Kerong-Kerong [TJB] Kerong-Kerong ; Tegel Otak 16.000
Kejawanan Pari Kelapa Pare Daun; Pare Ayam; Pareh Bendera; Peh Cerok 10.000
Kejawanan Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 5.000
Kejawanan Siro [AGS] Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula 6.000
Kejawanan Sotong Semampar; Blekutak 83.000
Kejawanan Talang-Talang Talang 6.900
Kejawanan Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 40.000
Kema Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 15.000
Kema Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Kema Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Kema Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Kema Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Kema Sunglir 0
Kema Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Kendari Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 16.000
Kendari Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Kendari Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Kendari Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 13.000
Kendari Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Kendari Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 18.000
Kendari Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 16.000
Kendari Sunglir 0
Kendari Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Kendari Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Kendari Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 10.000
Kijang Bintan Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Kijang Bintan Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 0
Kijang Bintan Bambangan Coklat Kemerahan Bambangan,Jarang gigi, Cablikan, Bulobulo Pura 0
Kijang Bintan Bandeng Bandeng 0
Kijang Bintan Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Kijang Bintan Cendro Saku; Kacang - kacang; Kajang; Loncong ; Julung-julung 0
Kijang Bintan Cucut Kebo Cucut Kebo, Hiu Merak Bulu [Lombok] 0
Kijang Bintan Cucut Lanjam Hiu Lanjam, Kluyu Karang [Lombok] 0
Kijang Bintan Cucut Lanjam->CCB Cucut Lanjam; Hiu Lanjam [Palabuhanratu; Cilacap]; Hiu Lonjor [Lombok] 0
Kijang Bintan Golok-Golok Golok-Golok; Ikan Para; Kampuleng; Buli Bulito; Dentoban; Bambulan; Sanga Tolei; Balisa; Taongan; Balie Bali; Bau Tulang; Lompa Mawira 0
Kijang Bintan Gorara Gigi Kai; Raran; Sara 0
Kijang Bintan Hiu Lalaek [BSH] Hiu Selendang Biru; Cucut Lalaek; Cucut Selendang; Cucut Karet 0
Kijang Bintan Hiu Kacang Hiu Karang 0
Kijang Bintan Hiu Kacang Cucut Londer; Karil; Kacangan; Cucut Londer 0
Kijang Bintan Hiu Kodok Hiu Kodok 0
Kijang Bintan Hiu Lanjam [FAL] Cucut Mungsing; Cucut [Hiu] Lanjam; Cucut [Hiu] Kejen; Cucut [Hiu] Lanjaman; Hiu Lonjor [Lombok] 0
Kijang Bintan Hiu Lonjor [CWZ] Cucut Lanyam; Hiu Lanyam; Cucut Lanjaman; Kejen 0
Kijang Bintan Ikan Kakatua [UUS] Kaka Tua 0
Kijang Bintan Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Kijang Bintan Ikan Merah Bambangan, Kakap Merah, Nunuk, Kakap Sawu 0
Kijang Bintan Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 0
Kijang Bintan Japuh Timbang Budung; Maki Macong; Mate; Bete Kalo; Marau; Rambe; Yomba; Molome; Lompa; Waulan; Hatuo; Japu; Ajapu; Tembang; Japuh; Bandeng Laki; Capok; Tembang Jawa; Rakapeng; Abu-Abu; Tandipang; Japoh; Toli-Toli 0
Kijang Bintan Kaci-kaci Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke 0
Kijang Bintan Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Kijang Bintan Kerapu Karang Krapu Karang 0
Kijang Bintan Kuwe Caudal Hitam [NXI] Meye 0
Kijang Bintan Kuwe Pectoral Pendek, Cakal Kanang, Kwe Batu Besar 0
Kijang Bintan Kuwe [NGD] Kwe Pektoral Panjang 0
Kijang Bintan Kuwe [NGS] Kuweh Malabar 0
Kijang Bintan Kwe Kwe 0
Kijang Bintan Kwe Moncong Tumpul Bulat Kwe Moncong Tumpul Bulat 0
Kijang Bintan Kwee Lilin [NGY] Bubara; Gergarin; Langoan Gerongsong; Kakapas; Cepra; Tangkolak; Kwee Lilin 0
Kijang Bintan Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Kijang Bintan Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Kijang Bintan Nyunglas [WAH] Tenggiri Laki 0
Kijang Bintan Parang [MCO] Parang; Temparang 0
Kijang Bintan Pari Burung Pari Manuk 0
Kijang Bintan Pari Kekeh Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar 9.500
Kijang Bintan Pari Mutiara pari mutiiara 0
Kijang Bintan Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Kijang Bintan Selar Komo Selar Komo 0
Kijang Bintan Selar [LSN] Selar 0
Kijang Bintan Silper Silper, Ikan Gebel 0
Kijang Bintan Sunglir 0
Kijang Bintan Swanggi Tumenggung; Serinding; Mata Besar; Tumonggong; Swanggi; Brok Babah; Sogo-Sogo; Golo-Golo; Rogo-Rogo; Bulan Bulang; Besebo Kebo; Tiugara Bulang; Panembulang 0
Kijang Bintan Talang-Talang Talang-Talang; Brimbing 0
Kijang Bintan Talang-Talang Lima jari; Bodon; Tangiroe; Lamahan; Tingiri; Lumpe; Tinumbu; Lemadang; Lumbat; Tenggiri; Raja; Cangilang; Tinumbu 0
Kijang Bintan Talang-Talang Talang 0
Kijang Bintan Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Kijang Bintan Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Kijang Bintan Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Kijang Bintan Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Kijang Bintan Tonang Pucuk Nipah 0
Kijang Bintan Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Kijang Bintan Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Kijang Bintan Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Klademak Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Klademak Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Klademak Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 0
Klademak Sunglir 0
Klademak Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 15.000
Kuala Tungkal Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Kuala Tungkal Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Kuala Tungkal Bambangan Kakap Merah 0
Kuala Tungkal Bawal 0
Kuala Tungkal Bawal Pomfret Berelah, Sadap Tipis; Bawal Pomfret 0
Kuala Tungkal Bawal Putih Dawah; Lowang; Nyiuran; Potean; Nyor-Nyoran; Tangkolok; Ceplak; Man Riwasa Kebo; Peda-Peda Putih; Labang; Babi; Gumbleng; Njiuran; Njor-Njoran; Potian; Tangkolok; Ceplak; Manriwarsa Kebo; Labang; Daun Nangka; Dogang; Air Mawira; Dorang Putih 0
Kuala Tungkal Belanak Goru; Jerepel; Bonti; Belanak Jumpul; Da Kaddah; Balana Punti 0
Kuala Tungkal Bulan-bulan Haropas 0
Kuala Tungkal Buntal Karang [DHO] Buntel 0
Kuala Tungkal Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Kuala Tungkal Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Kuala Tungkal Cumi-Cumi Cumi 0
Kuala Tungkal Gemprang Kemprit; Seko; Waring; Mata Besar; Mata Lebar; Putut; Sepot 0
Kuala Tungkal Gerot-Gerot Popondok; Gerot-Gerot 0
Kuala Tungkal Gerot-Gerot Krokot; Towoito; Ronga; Garut; Kerot-Kerot 0
Kuala Tungkal Gulamah Gulamah 0
Kuala Tungkal Ikan Mata Besar [CJN] 0
Kuala Tungkal Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 0
Kuala Tungkal Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 0
Kuala Tungkal Ikan Terbang Engkot; Teurcubang; Walang; Torani; Antoni; Ikan Terbang; Balang-Balang; Balombong; Malong 0
Kuala Tungkal Kakap Kakapan 0
Kuala Tungkal Kakap Hitam Bekuku 0
Kuala Tungkal Kakap Merah Kakap Merah 0
Kuala Tungkal Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Kuala Tungkal Kepiting Plongkor 0
Kuala Tungkal Kuro ; Senangin ; Kurau [QHX] 0
Kuala Tungkal Kuwe Mata Besar [CXT] Kuweh Mata Besar 0
Kuala Tungkal Kuwe [CXS] Kuweh; Selar; Kwee 0
Kuala Tungkal Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Kuala Tungkal Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 0
Kuala Tungkal Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 0
Kuala Tungkal Parang [MCO] Parang; Temparang 0
Kuala Tungkal Pari Kelapa Pare Daun; Pare Ayam; Pareh Bendera; Peh Cerok 0
Kuala Tungkal Pari [Pare] Kampret Pareh Gampret 0
Kuala Tungkal Remang Remang 0
Kuala Tungkal Selanget Belo; Blekutak; Cepak; Lakar; Slamat; Langkat; Trubala; Berengit; Madura; Gamasi; Kuasi; Sawela; Ramalane; Ponosi 0
Kuala Tungkal Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Kuala Tungkal Serinding Tembang Podol, Sadap Karang, Serinding 0
Kuala Tungkal Serinding Tembakau Serinding 0
Kuala Tungkal Sotong Semampar; Blekutak 0
Kuala Tungkal Talang-Talang Lima jari; Bodon; Tangiroe; Lamahan; Tingiri; Lumpe; Tinumbu; Lemadang; Lumbat; Tenggiri; Raja; Cangilang; Tinumbu 0
Kuala Tungkal Tembang Tembang, Tanjan, Tamban 0
Kuala Tungkal Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 0
Kuala Tungkal Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Kuala Tungkal Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Kuala Tungkal Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Kuala Tungkal Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Kuala Tungkal udang kipas; uchiwa; ebi modok ebi modok 0
Kuala Tungkal Udang Dogol Udang Dogol 0
Kuala Tungkal Udang Dogol Udang Api-Api 0
Kuala Tungkal Udang Dogol Udang Pasir 0
Kuala Tungkal Udang Kapur Pesajan kecil 0
Kuala Tungkal Udang Krosok Hurang Krosok 0
Kuala Tungkal Udang Krosok Udang Kencana; Udang Kuning; Udang Brintik 0
Kuala Tungkal Udang Mantis [HQR] Udang Ketak Laut; Udang Ronggeng 0
Kwandang Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 20.000
Kwandang Baronang Sadar; Beronang; Bronang; Biawas; Madar; Samafar; Dingkis; Taweh; Lada; Sadar Serpih 50.000
Kwandang Belanak Blanak 35.000
Kwandang Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Kwandang Cucut Mako [MAK] Mako 0
Kwandang Ikan Ayam-Ayam Jebung 25.000
Kwandang Ikan Kakatua 30.000
Kwandang Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Kwandang Kakap Merah Kakap Merah 65.000
Kwandang Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 20.000
Kwandang Kerapu Karang Krapu karang 55.000
Kwandang Kerapu Sunu Krapu Sunu; Krapu Lodi 120.000
Kwandang Kurisi Gurisi 35.000
Kwandang Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 55.000
Kwandang Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 23.000
Kwandang Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Kwandang Lencam Lencam 50.000
Kwandang Pisang-Pisang Merah [TEC] Lolosi Merah; Pisang-Pisang Merah ; Pisang-pisang ; Ekor Kuning 40.000
Kwandang Pisang-Pisangan Ekor Kuning; Sulir; Ekor Kuning 40.000
Kwandang Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Kwandang Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 18.000
Kwandang Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Labuan Uki Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 15.000
Labuan Uki Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 8.500
Labuan Uki Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 17.700
Labuan Uki Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 10.000
Labuhan Lombok Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Labuhan Lombok Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Labuhan Lombok Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Labuhan Lombok Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Labuhan Maringgai Belanak Bonte; Belana; Buyanak; Bulanae; Balana; Lampangan 0
Labuhan Maringgai Cucut Mako [MAK] Mako 0
Labuhan Maringgai Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Labuhan Maringgai Cumi-Cumi Cumi 30.000
Labuhan Maringgai Golok-Golok Golok-Golok; Ikan Para; Kampuleng; Buli Bulito; Dentoban; Bambulan; Sanga Tolei; Balisa; Taongan; Balie Bali; Bau Tulang; Lompa Mawira 0
Labuhan Maringgai Gurita Gurita 0
Labuhan Maringgai Gurita Gurita; Nus 0
Labuhan Maringgai Ikan Lainnya 0
Labuhan Maringgai Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Labuhan Maringgai Kurisi Gurisi 0
Labuhan Maringgai Peperek Lainnya [POY] Peperek 0
Labuhan Maringgai Sotong Sotong Fir'on; Sotong Firaun 0
Labuhan Maringgai Sotong Semampar; Blekutak 27.000
Labuhan Maringgai Sotong; Blekutak; Sokat Sotong; Blekutak; Sokat 0
Labuhan Maringgai Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 0
Labuhan Maringgai Teri [ECT] Ainama [Ambon] 0
Labuhan Maringgai Udang Dogol Udang Pasir 0
Labuhan Maringgai Udang Jerbung Udang Jerbung; Udang Putih; Urang Jerbung 0
Labuhan Maringgai Udang Krosok Udang Kencana; Udang Kuning; Udang Brintik 0
Lampulo Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 12.000
Lampulo Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 12.000
Lampulo Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Lampulo Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 0
Lampulo Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 15.000
Lampulo Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 25.000
Lampulo Sunglir 0
Lampulo Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Lampulo Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Lampulo Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 4.000
Lappa Albakora [ALB] Albakora 0
Lappa Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 11.000
Lappa Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Lappa Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 20.000
Lappa Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Lappa Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Lonrae Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 10.000
Lonrae Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Lonrae Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 10.000
Lonrae Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 0
Lonrae Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 8.000
Manggar Baru Layang [Lajeng] Lajeng 15.000
Manggar Baru Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 10.000
Marisa Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Marisa Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 15.000
Marisa Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Marisa Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 17.000
Marisa Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 0
Marisa Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Marisa Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 15.000
Marisa Sunglir 0
Marisa Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Marisa Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Masami Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Masami Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Masami Cucut Lanjam Cucut Lanjam [Palabuhanratu] 10.000
Masami Cucut Lanjam Cucut Lanjam [Palabuhanratu] 10.000
Masami Gindara Ikan Setan 0
Masami Gindara Ikan Setan 0
Masami Ikan Lainnya 0
Masami Ikan Lainnya 0
Masami Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Masami Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Masami Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 22.800
Masami Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 22.800
Masami Kambing-Kambing Kepe-Kepe Kambungan Roti 0
Masami Kambing-Kambing Kepe-Kepe Kambungan Roti 0
Masami Kuwe Sirip Kuning Kuwe Sirip Kuning 0
Masami Kuwe Sirip Kuning Kuwe Sirip Kuning 0
Masami Kwe Selar Selar 0
Masami Kwe Selar Selar 0
Masami Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Masami Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Masami Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Masami Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Masami Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Masami Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Masami Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 0
Masami Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 0
Masami Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED] Sulir Kuning 0
Masami Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED] Sulir Kuning 0
Masami Sunglir 0
Masami Sunglir 0
Masami Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Masami Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Masami Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Masami Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Masami Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Masami Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Masami Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 14.000
Masami Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 14.000
Merauke Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 18.000
Merauke Bawal Jenggot Bawal Jenggot 9.500
Merauke Hiu Plen Lanjaman; Cucut Lanjaman; Hiu Plen [Lombok] 0
Merauke Kakap Kakapan 20.000
Merauke Kakap Cina Koan; Kakap Cina 0
Merauke Kakap Merah Bambangan 15.000
Merauke Kuro ; Senangin ; Kurau [QHX] 0
Merauke Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 6.200
Merauke Manyung Manyung 5.000
Merauke Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 5.000
Merauke Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 20.000
Muara Angke Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Muara Angke Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 0
Muara Angke Bawal Hitam Dorang Hitam; Dibas; Kandibas; Kapet; Kibas; Man Riwasa Leleng; Peda-Peda Lotong 0
Muara Angke Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 40.000
Muara Angke Beloso Buntut Kebo 3.000
Muara Angke Cendro Kacangan 0
Muara Angke Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Muara Angke Cumi-Cumi Cumi 115.000
Muara Angke Gabus Gabus; Aruan; Ruan; Kotok 0
Muara Angke Gemprang Kemprit; Seko; Waring; Mata Besar; Mata Lebar; Putut; Sepot 2.500
Muara Angke Golok-Golok Golok-Golok; Ikan Para; Kampuleng; Buli Bulito; Dentoban; Bambulan; Sanga Tolei; Balisa; Taongan; Balie Bali; Bau Tulang; Lompa Mawira 10.000
Muara Angke Ikan Lainnya 0
Muara Angke Japuh Timbang Budung; Maki Macong; Mate; Bete Kalo; Marau; Rambe; Yomba; Molome; Lompa; Waulan; Hatuo; Japu; Ajapu; Tembang; Japuh; Bandeng Laki; Capok; Tembang Jawa; Rakapeng; Abu-Abu; Tandipang; Japoh; Toli-Toli 3.000
Muara Angke Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Muara Angke Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 4.000
Muara Angke Ketang-Ketang Pampangan; Malia; Halo-Haloan; Bakuku; Dajong; Ape-Ape; Ang Saang [Madura]; Titang; Peda-Peda; Tapi-Tapi; Kiper; Dayung-Dayung; Pepatih 0
Muara Angke Kuwe Caudal Hitam [NXI] Meye 0
Muara Angke Kwe Selar Selar 0
Muara Angke Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 10.000
Muara Angke Layang spp Layang 10.000
Muara Angke Layur [LHT] Layur 10.000
Muara Angke Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Muara Angke Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 3.000
Muara Angke Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Muara Angke Pilok Peperek; Matabah; Ane; Perak; Bete-Bete; Loba; Meras; Golok Kasut; Kampak; Peperek Kampak; Peperek Kodi; Daun Dera; Eteman; Coteh; Bete-Bete Berang; Loba; Eteman; Peteh 0
Muara Angke Selar Komo Selar Komo 15.000
Muara Angke Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 3.000
Muara Angke Selar [LSN] Selar 0
Muara Angke Semar Opah 0
Muara Angke Sotong Sotong 0
Muara Angke Sotong Semampar; Blekutak 85.000
Muara Angke Talang-Talang Talang-Talang; Brimbing 12.000
Muara Angke Talang-Talang Talang 8.000
Muara Angke Tembang Tembang Bangko; Hutu; Tembang Babar; Indipang; Tembang Biasa; Tenui Kuhe 3.000
Muara Angke Tembang Tembang 3.000
Muara Angke TENGGIRI Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Muara Angke Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Muara Angke Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 42.000
Muara Angke Teri Teri Nasi 8.000
Muara Angke Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 0
Muara Angke Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Muara Angke Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Muara Piluk Bakauheni Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Muara Piluk Bakauheni Cumi-Cumi Cumi 0
Muara Piluk Bakauheni Kerapu Batik Kerapu Batik 0
Muara Piluk Bakauheni Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Muara Piluk Bakauheni Tembang Tembang Bangko; Hutu; Tembang Babar; Indipang; Tembang Biasa; Tenui Kuhe 0
Muara Piluk Bakauheni Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 0
Muncar Cumi-Cumi Cumi 50.000
Muncar Kenyar Kenyar 20.000
Nizam Zachman Albakora [ALB] Albakora 0
Nizam Zachman Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 11.500
Nizam Zachman Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Nizam Zachman Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 13.700
Nizam Zachman Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 15.000
Nizam Zachman Beloso Buntut Kebo 5.700
Nizam Zachman Bilih Bilih 11.500
Nizam Zachman Bilis 0
Nizam Zachman Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 13.000
Nizam Zachman Cendro Saku; Kacang - kacang; Kajang; Loncong ; Julung-julung 0
Nizam Zachman Cobia [CBA] Ikan Cobia 0
Nizam Zachman Cucut Baster [LMA] Cucut Monas; Hiu Mako; Hiu Tenggiri 5.000
Nizam Zachman Cucut Lanjam Hiu Lanjam [Cilacap] 0
Nizam Zachman Cumi-Cumi Cumi 50.000
Nizam Zachman Gabus Gabus; Aruan; Ruan; Kotok 0
Nizam Zachman Golok-Golok Golok-Golok; Ikan Para; Kampuleng; Buli Bulito; Dentoban; Bambulan; Sanga Tolei; Balisa; Taongan; Balie Bali; Bau Tulang; Lompa Mawira 9.000
Nizam Zachman Gulamah [RYY] Samgeh 0
Nizam Zachman Hiu Lalaek [BSH] Hiu Selendang Biru; Cucut Lalaek; Cucut Selendang; Cucut Karet 0
Nizam Zachman Hiu Air Hiu Air 0
Nizam Zachman Hiu Bongol [ORB] Hiu Bongo; Hiu Bonggol; Hiu Gedebong; Hiu Batu; Hiu Gedog; Hiu Bango; Cucut Dolok 0
Nizam Zachman Hiu Tokek Cucut Tokek; Hiu Cecak 8.300
Nizam Zachman Ikan Cucut Air HAPUS 0
Nizam Zachman Ikan Gabus Ikan Jalai 0
Nizam Zachman Ikan Lainnya 2.500
Nizam Zachman Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 12.000
Nizam Zachman Ikan merah Bambangan, Badur 31.700
Nizam Zachman Ikan Merah Bambangan, Kakap Merah, Nunuk, Kakap Sawu 0
Nizam Zachman Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 0
Nizam Zachman Japuh Timbang Budung; Maki Macong; Mate; Bete Kalo; Marau; Rambe; Yomba; Molome; Lompa; Waulan; Hatuo; Japu; Ajapu; Tembang; Japuh; Bandeng Laki; Capok; Tembang Jawa; Rakapeng; Abu-Abu; Tandipang; Japoh; Toli-Toli 6.200
Nizam Zachman Kaci-Kaci spp Kaci-Kaci 0
Nizam Zachman Kakap Batu Sampang; Kepala Batu Itang; Ija Ajuwena; Tampeleh; Osang Tasi; Tata Tiwana; Kawal Wiwi; Kelapu; Nyeng-Nyeng; Koloiro; Ikan Batang Air; Murin 15.000
Nizam Zachman Kakap Jenaha Petehan; Tambangan; Tanda Sugirot; Depe; Jenaha; Kamerak; Broci; Ketamba; Baroci 47.500
Nizam Zachman Kakap Merah Bambangan 38.000
Nizam Zachman Kakap Merah Bambangan 0
Nizam Zachman Kakap Merah Kakap Merah 0
Nizam Zachman Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Nizam Zachman Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 12.000
Nizam Zachman Kerapu ; Kerapu Sunu Tika Butong; Kerapu; Sunu Karet 0
Nizam Zachman Kerapu Bebek Krapu Bebek; Kerape Itek; Sunu; Onga-Onga Bari 0
Nizam Zachman Kerapu Karang Krapu Karang 42.000
Nizam Zachman Kerong-Kerong Padi [TEU] Jampiah; Erong-Erong; Kerong-Kerong Padi 12.400
Nizam Zachman Kerong-Kerong [TEH] Ulisi; Hi Waili; Cakore; Karong-Karong; Lageru; Tagogou; Ngolo-Ngolo; Likis; Banggatai; Jambon; Rongkerong; Kaneke Leleng; Babgoni; Gogu; Bebaghau; Jambrung; Ikan Hatam; Tabbingo Jambron; Jambrung; Kerong-Kerong Batu; Kerong-Kerong Betul; Rongkerong; Gogu; Ngolo-Ngolo; Ulisi 0
Nizam Zachman Kerong-Kerong [TJB] Kerong-Kerong ; Tegel Otak 12.400
Nizam Zachman Krapu Macan Krapu Macan; Krapu Tutul; Gumtum; Kantoan 0
Nizam Zachman Kuniran Kuniran 0
Nizam Zachman Kurisi Perak Kuri; Kerisi; Tukak; Gurisi; Kamijan; Juku; Eja; Kresek 0
Nizam Zachman Kuwe [CXS] Kuweh; Selar; Kwee 10.000
Nizam Zachman Kuwe [NXM] Ikan Kuwe 0
Nizam Zachman Kwee Lilin [NGY] Bubara; Gergarin; Langoan Gerongsong; Kakapas; Cepra; Tangkolak; Kwee Lilin 0
Nizam Zachman Layang Anggur Malalugis; Ronghak; Subbo; Momar; Layang; Layah; Momar Merah 0
Nizam Zachman Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 10.000
Nizam Zachman Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Nizam Zachman Layang spp Layang 0
Nizam Zachman Layang [Lajeng] Lajeng 0
Nizam Zachman Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 0
Nizam Zachman Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Nizam Zachman Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 3.000
Nizam Zachman Lemuru Sardin 0
Nizam Zachman Lencam Lencam 0
Nizam Zachman Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 15.000
Nizam Zachman Manyung Manyung 0
Nizam Zachman Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 7.000
Nizam Zachman Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 0
Nizam Zachman Nyunglas [WAH] Tenggiri Laki 0
Nizam Zachman Pari Burung Pe Manuk; Pe Lamping 0
Nizam Zachman Pari Kekeh Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar 6.000
Nizam Zachman Pari Kekeh Kekeh 0
Nizam Zachman Pari Kelapa Pare Daun; Pare Ayam; Pareh Bendera; Peh Cerok 0
Nizam Zachman Pari Kembang; Pare Kembang Pe Kembang; Pare Kembang 0
Nizam Zachman Pari Macan Pari Kembang 6.000
Nizam Zachman Peperek Lainnya [POY] Peperek 0
Nizam Zachman Salem Salam 0
Nizam Zachman Selar Bentong; Turo; Kakeho; Palahu; Lajah; Sarisih; Angora; Selar; Tomboh; Bakko; Botto-Botto; Katombo; Kakehar; Bubara 0
Nizam Zachman Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Nizam Zachman Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 3.000
Nizam Zachman Selar Kuning Gontu; Aela [Ambon] 0
Nizam Zachman Selar [LSN] Selar 3.000
Nizam Zachman Semar Opah 12.000
Nizam Zachman Sembilang Sembilang Betul; Oteh-Oteh; Tinggang; Sanelang; Kajitu; Kakaintu; Eru-Eru 0
Nizam Zachman Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Nizam Zachman Sotong Semampar; Blekutak 31.600
Nizam Zachman Sotong; Blekutak; Sokat Sotong; Blekutak; Sokat 0
Nizam Zachman Sunglir 5.000
Nizam Zachman Talang-Talang Lima jari; Bodon; Tangiroe; Lamahan; Tingiri; Lumpe; Tinumbu; Lemadang; Lumbat; Tenggiri; Raja; Cangilang; Tinumbu 10.000
Nizam Zachman Talang-Talang Talang 0
Nizam Zachman Tembang Tembang Bangko; Hutu; Tembang Babar; Indipang; Tembang Biasa; Tenui Kuhe 0
Nizam Zachman Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 2.000
Nizam Zachman Tembang Tembang 2.000
Nizam Zachman TENGGIRI Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Nizam Zachman Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Nizam Zachman Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 30.000
Nizam Zachman Teri Teri Nasi 0
Nizam Zachman Teri Teri 11.500
Nizam Zachman Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 0
Nizam Zachman Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 5.000
Nizam Zachman Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 10.000
Nizam Zachman Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 15.000
Ogotua Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 14.000
Ogotua Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 18.000
Ogotua Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Ogotua Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Ogotua Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 0
Ogotua Sunglir 10.000
Ogotua Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Ogotua Tongkol Banyar Tongkol Komo 12.000
Ogotua Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 10.000
Ogotua Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Palabuhanratu Albakora [ALB] Albakora 0
Palabuhanratu Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Palabuhanratu Cumi Karet Cumi Karet (Cilacap) 25.000
Palabuhanratu Cumi-Cumi Cumi 0
Palabuhanratu Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Palabuhanratu Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Palabuhanratu Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Palabuhanratu Setuhuk Loreng Setuhuk Loreng 0
Palabuhanratu Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Pancer Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 15.000
Pancer Kenyar Kenyar 15.000
Pancer Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 9.000
Pancer Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 26.000
Pekalongan Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Pekalongan Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Pekalongan Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 0
Pekalongan Bandeng Bandeng 0
Pekalongan Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 35.000
Pekalongan Belanak Blanak 0
Pekalongan Belanak Goru; Jerepel; Bonti; Belanak Jumpul; Da Kaddah; Balana Punti 0
Pekalongan Beloso Kepala Busuk 0
Pekalongan Beloso Buntut Kebo 12.000
Pekalongan Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Pekalongan Cucut Lanjam Hiu Lanjam, Kluyu Karang [Lombok] 0
Pekalongan Cucut Lanjam Cucut Lanjam [Palabuhanratu] 0
Pekalongan Cumi-cumi Cumi-cumi 0
Pekalongan Cumi-cumi Sotong Buluh; Cumi Lamun; Sotong Karang; Pantolang; Sumampara; Corak. 0
Pekalongan Cumi-cumi 0
Pekalongan Cumi-Cumi Cumi 30.000
Pekalongan Gabus Gabus; Aruan; Ruan; Kotok 0
Pekalongan Gerot-Gerot Krokot; Towoito; Ronga; Garut; Kerot-Kerot 0
Pekalongan Golok-Golok Golok-Golok; Ikan Para; Kampuleng; Buli Bulito; Dentoban; Bambulan; Sanga Tolei; Balisa; Taongan; Balie Bali; Bau Tulang; Lompa Mawira 0
Pekalongan Gumalah; Tiga Waja; Diles; Gulama Gumalah; Tiga Waja; Diles; Gulama 0
Pekalongan Gurita Gurita 0
Pekalongan Hiu Pilus Hiu Karang; Hiu Kacang 0
Pekalongan Hiu Pilus Hiu Plen; Hiu Pisang 0
Pekalongan Hiu Tokek Cucut Tokek; Hiu Cecak 0
Pekalongan Ikan Lainnya 0
Pekalongan Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Pekalongan Ikan Lidah Belekutak; Belo; Jangjan Batu; Cepak; Lakar; Slamat; Selanget; Langkat; Trubala; Berengit; Madura; Bandring; Lingguling; Gamasi; Baledang; Kuasi; Sawela; Ramalane; Ponosi 0
Pekalongan Ikan Lidah Lumpur [YOB] Ilat-Ilat; Tatahan; Lidah Pasir; Akpaak [Madura]; Lacileh; Ikan Sebelah; Sebelah; Lila; Opang; Empastoe; Lempa; Para-Para Lacen 0
Pekalongan Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 0
Pekalongan Japuh Timbang Budung; Maki Macong; Mate; Bete Kalo; Marau; Rambe; Yomba; Molome; Lompa; Waulan; Hatuo; Japu; Ajapu; Tembang; Japuh; Bandeng Laki; Capok; Tembang Jawa; Rakapeng; Abu-Abu; Tandipang; Japoh; Toli-Toli 0
Pekalongan Julung-julung [HAX] Ikan roa, Julung-julung 0
Pekalongan Julung-Julung [HHF] Oras; Kacang-kacang; Sindik; Sundoprono; Sunduk; Roa; Tracas; Kacang-Kacang; Banai; Misulum; Balolo Kuning; Balua; Seramu; Durun; Larudak 0
Pekalongan Kakap Kakapan 28.000
Pekalongan Kakap Batu Sampang; Kepala Batu Itang; Ija Ajuwena; Tampeleh; Osang Tasi; Tata Tiwana; Kawal Wiwi; Kelapu; Nyeng-Nyeng; Koloiro; Ikan Batang Air; Murin 0
Pekalongan Kakap Jenaha Petehan; Tambangan; Tanda Sugirot; Depe; Jenaha; Kamerak; Broci; Ketamba; Baroci 0
Pekalongan Kakap Merah Bambangan 0
Pekalongan Kakap Merah Kakap Merah 0
Pekalongan Kakap Sejati Pelak; Petehan; Pletehan; Tetahan; Cabeh; Cabik; Dubit; Tekong; Cakong; Cateh; Talungsar; Pica-Pica; Ganja; Kasa-Kasa; Kakap 0
Pekalongan Kapas-Kapas [GEF] Kapa-Kapa; Abat Lake; Kumpar; Pas Kapasan; Kalam Putih; Kapas Besar 0
Pekalongan Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Pekalongan Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 0
Pekalongan kepiting bakau kepiting 0
Pekalongan Kepiting Bakau Ketam 45.000
Pekalongan Kerang Darah Kerang Darah 0
Pekalongan Kerapu Kerapu kombinasi, kerapu slip 0
Pekalongan Kerapu Kerapu Jenang; Sunu 0
Pekalongan Kerapu Krapu 0
Pekalongan Kerapu Balong Krapu Balong; Kerape; Kukut; Koyabu; Lundohu; Karapo; Kupapu; Kalanga; Gorupa; Buketi; Tamla; Kerapu, Kerapu Karet, Geurape Musang 0
Pekalongan Kerapu Lumpur [EFY] Kerapu Lumpur; Tujuh Ban Melintang 0
Pekalongan Kerapu Lumpur; Babunyai; Kerapu; Babunjai Balong; Babunyai; Kerapu 0
Pekalongan Kerisi Kerisi ; Perak merah ; Palo-palo 0
Pekalongan Kerong-Kerong [TJB] Kerong-Kerong ; Tegel Otak 0
Pekalongan Keting Garingan; Kebogerang; Kelibere; Singaringan; Berengit 0
Pekalongan Krapu Macan Krapu Macan; Krapu Tutul; Gumtum; Kantoan 0
Pekalongan Kuniran Kuniran 0
Pekalongan Kurau; Kuro [FOT] Senangin; Kuro 0
Pekalongan Kurisi Kerisi 0
Pekalongan Kurisi Gurisi 3.000
Pekalongan Kurisi Perak Kuri; Kerisi; Tukak; Gurisi; Kamijan; Juku; Eja; Kresek 0
Pekalongan Kuro ; Senangin ; Kurau [QHX] 0
Pekalongan Kuro ; Senangin ; Kurau [QSQ] Senangin; Idung Lemah; Hidung Muda; Sombal; Mamangi 0
Pekalongan Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 0
Pekalongan Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 0
Pekalongan Manyung Manyung 0
Pekalongan Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Pekalongan Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 0
Pekalongan Pari Kelapa Pare Daun; Pare Ayam; Pareh Bendera; Peh Cerok 0
Pekalongan Pari Kembang; Pare Kembang Pe Kembang; Pare Kembang 15.000
Pekalongan Peperek Peperek 0
Pekalongan Peperek Lainnya [POY] Peperek 0
Pekalongan Peperek Topang Dodok; Petek; Pirik; Maco; Molok-Molok; Bete-Bete; Loba; Timoka; Meras; Kebek 0
Pekalongan Rajungan Rajungan 0
Pekalongan Rajungan Rajungan 0
Pekalongan Rajungan Angin [ODV] 0
Pekalongan Rajungan [SCD] Rajungan 65.000
Pekalongan Remang Remang 0
Pekalongan Remang Putih Remang Putih 0
Pekalongan Remis; Kerang Tahu Kepah; Kerang Tahu 0
Pekalongan Selanget Belo; Blekutak; Cepak; Lakar; Slamat; Langkat; Trubala; Berengit; Madura; Gamasi; Kuasi; Sawela; Ramalane; Ponosi 0
Pekalongan Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Pekalongan Selar Komo Selar Komo 0
Pekalongan Sembilang Sembilang Betul; Oteh-Oteh; Tinggang; Sanelang; Kajitu; Kakaintu; Eru-Eru 18.000
Pekalongan Simping Simping 0
Pekalongan Sotong Sotong 0
Pekalongan Sotong Sotong; Blekutak 0
Pekalongan Sotong Semampar; Blekutak 40.000
Pekalongan Swanggi Tumenggung; Serinding; Mata Besar; Tumonggong; Swanggi; Brok Babah; Sogo-Sogo; Golo-Golo; Rogo-Rogo; Bulan Bulang; Besebo Kebo; Tiugara Bulang; Panembulang 0
Pekalongan Talang-Talang Lima jari; Bodon; Tangiroe; Lamahan; Tingiri; Lumpe; Tinumbu; Lemadang; Lumbat; Tenggiri; Raja; Cangilang; Tinumbu 0
Pekalongan Talang-Talang Talang 10.000
Pekalongan Tembang Tembang, Tanjan, Tamban 0
Pekalongan Tembang Tembang 0
Pekalongan Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 35.000
Pekalongan Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 35.000
Pekalongan Teri Teri Nasi 0
Pekalongan Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 0
Pekalongan Teripang Tripang Gama 13.000
Pekalongan Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Pekalongan Tigawaja Tigawaja; Gulamah 14.000
Pekalongan Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 18.524
Pekalongan Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 12.203
Pekalongan Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 15.148
Pekalongan Udang Dogol Udang Api-Api 0
Pekalongan Udang Dogol Udang Pasir 37.000
Pekalongan Udang Galah Udang Galah; Lobster Air Tawar 0
Pekalongan Udang Jambret Udang Rebon; Udang Jambret 0
Pekalongan Udang Jerbung Udang Jerbung; Udang Putih; Urang Jerbung 90.000
Pekalongan Udang Krosok Udang Krosok 0
Pekalongan Udang Krosok Udang Apolo 0
Pekalongan Udang Krosok Hurang Krosok 0
Pekalongan Udang Krosok Udang Kencana; Udang Kuning; Udang Brintik 20.000
Pekalongan Udang Putih Vanamei [PNV] Udang Vaname 0
Pemangkat Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Pemangkat Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 0
Pemangkat Kuwe Caudal Hitam [NXI] Meye 0
Pemangkat Pari Burung Pari Manuk 0
Pemangkat Pari Kekeh Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar 0
Pemangkat Pari Kelelawar Pe Kalong 0
Pemangkat Pari Kembang; Pare Kembang Pe Kembang; Pare Kembang 0
Pemangkat Selar Hijau Selar Ijo 0
Pemangkat Talang-Talang Lima jari; Bodon; Tangiroe; Lamahan; Tingiri; Lumpe; Tinumbu; Lemadang; Lumbat; Tenggiri; Raja; Cangilang; Tinumbu 0
Pemangkat Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 13.000
Pengambengan Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 3.500
Poumako Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 0
Poumako Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Poumako Cucut Kebo Cucut Kebo, Hiu Merak Bulu [Lombok] 0
Poumako Cucut Lanjam Cucut Lanjam [Palabuhanratu] 0
Poumako Gulamah Kapas-Kapas Laut; Lan Mutu; Lan Putih; Malao; Mal; Ape-Ape; Tawe-Tawe 0
Poumako Ikan Merah Bambangan, Kakap Merah, Nunuk, Kakap Sawu 0
Poumako Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 0
Poumako Jambian Ganggrang Eca, Jarang Gigi, Manggar, Kelet, Labidi; kakap merah; lambidi; teribang; mira-mira;take; dusun; kerapu; kelet; ra merah; ganrang eja; bale cela; spinasi; bambangan; kautsan; laubini 0
Poumako Kaci-kaci Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke 0
Poumako Kakap Jenaha Petehan; Tambangan; Tanda Sugirot; Depe; Jenaha; Kamerak; Broci; Ketamba; Baroci 0
Poumako Kakap Merah Bambangan 0
Poumako Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Poumako Kerapu gerapu 0
Poumako Kerapu Lumpur Kerapu, Kerapu Lumpur, Tho Khui 0
Poumako Kuniran Kuniran 0
Poumako Kuwe Bibir Tebal Kuwe Bibir Tebal 0
Poumako Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 0
Poumako Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Poumako Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Poumako Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 0
Poumako Lemuru Sardin 0
Poumako Lencam Lencam Matahari; Katamba; Dusun; Ling Tjan 0
Poumako Manyung ManyunG 0
Poumako Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 0
Poumako Semar Opah 0
Poumako Siro [AGS] Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula 0
Poumako Swanggi Serindang; Saga Bini; Gondang; Beseng; Cemawul 0
Poumako Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Poumako Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Sangatta Kakap Merah Kakap Merah 40.000
Sangatta Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 25.000
Sangatta Ketamba, Lencam [LTY] Ketamba; Matahari; Lencam 25.000
Sangatta Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 25.000
Sangatta Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 25.000
Sangatta Talang-Talang Talang-Talang; Brimbing 15.000
Sangatta Tembang Tembang Bangko; Hutu; Tembang Babar; Indipang; Tembang Biasa; Tenui Kuhe 5.000
Sangatta Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 50.000
Sangatta Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 5.000
Sangatta Tongkol Banyar Tongkol Komo 13.000
Sape Gerot-Gerot Krokot; Towoito; Ronga; Garut; Kerot-Kerot 10.000
Sape Kerisi Kerisi ; Perak merah ; Palo-palo 25.000
Sape Kuniran Kuniran 25.000
Sape Selar [LSN] Selar 25.000
Sape Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 8.000
Sarang Layang spp Layang 10.000
Sarang Peperek Lainnya [POY] Peperek 2.500
Sarang Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 10.000
Sarang Siro [AGS] Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula 0
Sarang Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 6.000
Sarang Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Sebatik Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 7.000
Sebatik Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Sebatik Tongkol Banyar Tongkol Komo 6.500
Sebatik Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Selili Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 20.000
Sibolga Alu-Alu Kucul; Langsar; Senuk; Tancak; Kocol; Dolok, Baracuda, Langsar, Kucul 0
Sibolga Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 21.000
Sibolga Cumi-Cumi Cumi 0
Sibolga Ikan Ayam-Ayam Jebung 0
Sibolga Japuh Timbang Budung; Maki Macong; Mate; Bete Kalo; Marau; Rambe; Yomba; Molome; Lompa; Waulan; Hatuo; Japu; Ajapu; Tembang; Japuh; Bandeng Laki; Capok; Tembang Jawa; Rakapeng; Abu-Abu; Tandipang; Japoh; Toli-Toli 0
Sibolga Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Sibolga Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 0
Sibolga Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 0
Sibolga Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 20.000
Sibolga Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 16.000
Sibolga Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 0
Sibolga Layang [Bengol] Bengol 0
Sibolga Layang [Lajeng] Lajeng 0
Sibolga Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 0
Sibolga Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 16.000
Sibolga Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 24.000
Sibolga Peperek Lainnya [POY] Peperek 0
Sibolga Selar Bentong; Turo; Kakeho; Palahu; Lajah; Sarisih; Angora; Selar; Tomboh; Bakko; Botto-Botto; Katombo; Kakehar; Bubara 0
Sibolga Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 11.000
Sibolga Sunglir 17.000
Sibolga Tembang Tembang, Tanjan, Tamban 0
Sibolga Tembang Tembang 0
Sibolga Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Sibolga Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Sibolga Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Sibolga Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Sibolga Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 8.000
Sibolga Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 13.000
Sodohoa Alu-Alu Kucul; Langsar; Senuk; Tancak; Kocol; Dolok, Baracuda, Langsar, Kucul 10.000
Sodohoa Alu-Alu Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu 0
Sodohoa Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Sodohoa Barakuda Senuk; Loli-Loli; Piskada; Unate; Mawesi; Dolo-Dolo; Ndoma; Domah; Tiroi; Alu-Alu [Jakarta]; Kutul; Kacangan; Kocol; Walu-Walu; Lamsar; Lole-Lole; Roma; Wikil Wanjo 0
Sodohoa Baronang Lingkis Lingkis; Baronang Lada; Sumadar; Beronang Lada,Bala Awes Lawua; Malalea; Hiru; Salamandar; Maliate; Pang-Pange; Samandar; Kiwi Susu 0
Sodohoa Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 20.000
Sodohoa Ikan Lainnya 0
Sodohoa Julung julung 0
Sodohoa Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 30.000
Sodohoa Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 0
Sodohoa Kuwe Macan [NGU] Lolosi; Munggirat; Bubura; Kuweh Macan; Gergain; Langoan; Can Macanan Gading 0
Sodohoa Kuwe Mata Besar [CXT] Kuweh Mata Besar 0
Sodohoa Kuwe Sirip Hitam [NXU] Kuweh Sirip Hitam 0
Sodohoa Kuwe [NGE] Kwe Abu-Abu Mata Besar 0
Sodohoa Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 7.000
Sodohoa Kwee Ikan Kuweh; Kwe Caudal Hitam 0
Sodohoa Layang Anggur Malalugis; Ronghak; Subbo; Momar; Layang; Layah; Momar Merah 0
Sodohoa Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Sodohoa Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Sodohoa Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 20.000
Sodohoa Layang [Lajeng] Lajeng 13.500
Sodohoa Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 0
Sodohoa Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 10.000
Sodohoa Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 20.000
Sodohoa Peperek Peperek 0
Sodohoa Peperek ; Petah Peperek 0
Sodohoa Peperek Bondolan Cerik; Circik; Ceriuk Ou; Cateh; Caria; Bete-Bete; Coteh; Kampar; Jabbar; Bete-Bete Koje; Peteh 0
Sodohoa Pilok Peperek; Matabah; Ane; Perak; Bete-Bete; Loba; Meras; Golok Kasut; Kampak; Peperek Kampak; Peperek Kodi; Daun Dera; Eteman; Coteh; Bete-Bete Berang; Loba; Eteman; Peteh 0
Sodohoa Pisang-Pisang Merah [TEC] Lolosi Merah; Pisang-Pisang Merah ; Pisang-pisang ; Ekor Kuning 0
Sodohoa Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 20.000
Sodohoa Selar Komo Selar Komo 0
Sodohoa Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 0
Sodohoa Siro [AGS] Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula 0
Sodohoa Sunglir 0
Sodohoa Talang-Talang Talang 0
Sodohoa Tembang Tembang, Tanjan, Tamban 0
Sodohoa Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 0
Sodohoa Tembang Tembang 0
Sodohoa Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Sodohoa Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Sodohoa Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Sodohoa Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 10.000
Sodohoa Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Sodohoa Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Sodohoa Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Sodohoa Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Sodohoa Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Sodohoa Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Sungai Rengas Manyung [AUT] Manyung; Cotek; Keting 15.000
Tambakrejo Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 50.000
Tambakrejo Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 15.000
Tambakrejo Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 11.000
Tamperan Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Tamperan Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 12.000
Tamperan Cumi-Cumi Cumi 0
Tamperan Hiu Bekeman Hiu, Hiu Buas, Hiu Merak Bulu Lepek [Lombok] 0
Tamperan Hiu Pilus Hiu Karang; Hiu Kacang 0
Tamperan Hiu Pilus Hiu Plen; Hiu Pisang 0
Tamperan Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Tamperan Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 0
Tamperan Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Tamperan Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 10.000
Tamperan Layang [Lajeng] Lajeng 0
Tamperan Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Tamperan Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 14.000
Tamperan Meka 0
Tamperan Nyunglas [WAH] Tenggiri Laki 0
Tamperan Salem Salam 0
Tamperan Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Tamperan Sunglir 0
Tamperan Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Tamperan Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Tamperan Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Tanjung Limau Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 16.000
Tanjung Limau Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 10.000
Tanjung Luar Hiu Lalaek [BSH] Hiu Selendang Biru; Cucut Lalaek; Cucut Selendang; Cucut Karet 9.000
Tanjung Luar Hiu Lanjam [FAL] Cucut Mungsing; Cucut [Hiu] Lanjam; Cucut [Hiu] Kejen; Cucut [Hiu] Lanjaman; Hiu Lonjor [Lombok] 0
Tanjung Luar Hiu Macan [TIG] Cucut Omas; Cucut Macan; Mungsing Jara 0
Tanjung Luar Hiu Martil [SPY] Cucut Capingan; Hiu Caping; Hiu Topeng; Hiu Bingkoh; Mongsing Capil; Cucut Ronggeng; Cucut Kopral; Mungsil Capil 9.000
Tanjung Luar Hiu Monyet [THR] Cucut Paitan; Cucut Tikus; Cucut Pedang; Tikusan 0
Tanjung Luar Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 11.000
Tanjung Wangi Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 0
Tanjung Wangi Gindara Ikan Setan 0
Tanjung Wangi Ikan Ayam-Ayam Jebung 0
Tanjung Wangi Ikan Lainnya 0
Tanjung Wangi Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Tanjung Wangi Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] Todak; Suwadakar; Toda; Janggilus; Meka 0
Tanjung Wangi Kambing-Kambing Kepe-Kepe Kambungan Roti 0
Tanjung Wangi Kuwe Sirip Kuning Kuwe Sirip Kuning 0
Tanjung Wangi Kwe Selar Selar 0
Tanjung Wangi Layang Anggur Malalugis; Ronghak; Subbo; Momar; Layang; Layah; Momar Merah 0
Tanjung Wangi Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Tanjung Wangi Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 0
Tanjung Wangi Lemadang Mladang; Maladang; Kadapangan 0
Tanjung Wangi Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 14.000
Tanjung Wangi Marlin Biru Marlin; Setuhuk Biru; Tumbuk 0
Tanjung Wangi Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED] Sulir Kuning 0
Tanjung Wangi Setuhuk Hitam [BLM] Setuhuk Hitam 0
Tanjung Wangi Sunglir 10.000
Tanjung Wangi Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 24.000
Tanjung Wangi Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Tanjung Wangi Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Tanjung Wangi Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Tanjung Wangi Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Tanjung Wangi Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Tanjung Wangi Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 9.000
Tanjung Wangi Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Tegalsari Alu-Alu Kucul; Langsar; Senuk; Tancak; Kocol; Dolok, Baracuda, Langsar, Kucul 0
Tegalsari Aruan Tasek; Kobia Aruan; Gabus Laut; Cobia 0
Tegalsari Bambangan Kakap Merah 0
Tegalsari Barakuda Senuk; Loli-Loli; Piskada; Unate; Mawesi; Dolo-Dolo; Ndoma; Domah; Tiroi; Alu-Alu [Jakarta]; Kutul; Kacangan; Kocol; Walu-Walu; Lamsar; Lole-Lole; Roma; Wikil Wanjo 0
Tegalsari Baronang Sadar; Beronang; Bronang; Biawas; Madar; Samafar; Dingkis; Taweh; Lada; Sadar Serpih 0
Tegalsari Bawal 0
Tegalsari Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Tegalsari Beloso Kepala Busuk 0
Tegalsari Beloso Buntut Kebo 0
Tegalsari Biji Nangka Kuniran; Kakunir; Tapulan; Ikan Janggut; Salmaniti; Gantuk; Ian Putian Mata; Manusu; Pogot; Mea-Mea; Karang Jonggot; Nyanggih; Ciko-Ciko Peo; Lamutu Tapapulan 0
Tegalsari Biji Nangka Biji Nangka Strip Kuning; Salmaniti 0
Tegalsari Biji Nangka [RQF] Biji Nangka Koi 0
Tegalsari Biji Nangka; Kuniran Biji Nangka; Kuniran 0
Tegalsari Buntal Karang [DHO] Buntel 0
Tegalsari Buntal Karang [DIY] Buntek 0
Tegalsari Cendro Kacangan 0
Tegalsari Coklatan Coklatan , Jangki Timun 0
Tegalsari Cumi-Cumi Cumi-Cumi Jawak 0
Tegalsari Cumi-Cumi Cumi 0
Tegalsari Garutung Metan; Balong; Kerapu; Balidra; Kerapu Lumpur; Kerapu Tutul; Garutung; Ikan Metan 0
Tegalsari Golok-Golok Golok-Golok; Ikan Para; Kampuleng; Buli Bulito; Dentoban; Bambulan; Sanga Tolei; Balisa; Taongan; Balie Bali; Bau Tulang; Lompa Mawira 0
Tegalsari Gulamah Tigawaja; Keme-Keme; Kerot-Kerot; Tigawojo; Samgeh; Tokotok 0
Tegalsari Gulamah; Gulama Putih Gulamah; Gulama Putih 0
Tegalsari Gurita Gurita; Nus 0
Tegalsari Hiu Bongol [ORB] Hiu Bongo; Hiu Bonggol; Hiu Gedebong; Hiu Batu; Hiu Gedog; Hiu Bango; Cucut Dolok 0
Tegalsari Hiu Bongol [ORH] Hiu Gedok; Hiu Gedebong; Hiu Pasir 0
Tegalsari Hiu Lepang Hiu Tokek; Cucut Tokek 0
Tegalsari Hiu Pilus Hiu Plen; Hiu Pisang 0
Tegalsari Hiu Tokek Cucut Tokek; Hiu Cecak 0
Tegalsari Ikan Ayam-Ayam Jebung 0
Tegalsari Ikan Jaket Bukur 0
Tegalsari Ikan Lainnya 0
Tegalsari Ikan Layaran [SFA] Jangilus; Panombuk; Geulang Paying 0
Tegalsari Ikan Lidah Belekutak; Belo; Jangjan Batu; Cepak; Lakar; Slamat; Selanget; Langkat; Trubala; Berengit; Madura; Bandring; Lingguling; Gamasi; Baledang; Kuasi; Sawela; Ramalane; Ponosi 0
Tegalsari Ikan Sebelah Mata Kiri [UHA] Ikan Sebelah 0
Tegalsari Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa 0
Tegalsari Japuh Timbang Budung; Maki Macong; Mate; Bete Kalo; Marau; Rambe; Yomba; Molome; Lompa; Waulan; Hatuo; Japu; Ajapu; Tembang; Japuh; Bandeng Laki; Capok; Tembang Jawa; Rakapeng; Abu-Abu; Tandipang; Japoh; Toli-Toli 0
Tegalsari Kaci-kaci Kaci-kaci, Raja Bau, Kaneke 0
Tegalsari Kaci-Kaci ; Kakap Balong [PFV] Kakap Balong 0
Tegalsari Kaci-Kaci spp Kaci-Kaci 0
Tegalsari Kakap Jenaha Petehan; Tambangan; Tanda Sugirot; Depe; Jenaha; Kamerak; Broci; Ketamba; Baroci 0
Tegalsari Kakap Merah Bambangan 0
Tegalsari Kakap Merah Bambangan 0
Tegalsari Kapas-Kapas [GEJ] Peperek; Molu; Moloo; Mulukuatu; Cina; Kumpar; Terontang; Sringau; Kapasan 0
Tegalsari Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Tegalsari Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 0
Tegalsari Kerapu Balong Krapu Balong; Kerape; Kukut; Koyabu; Lundohu; Karapo; Kupapu; Kalanga; Gorupa; Buketi; Tamla; Kerapu, Kerapu Karet, Geurape Musang 0
Tegalsari Kerapu Balong Coklat Kemerahan Krapu Balong Coklat Kemerahan 0
Tegalsari Kerapu Tutul Garutung; Ketape Leher; Kerung-Kerung; Ikan Metan; Lomoholu; Katamba Itsu; Garopa; Balong; Kahipu 0
Tegalsari Kerisi Gerisi 0
Tegalsari Kerisi Kerisi 0
Tegalsari Kerisi; Kurisi Kurisi, Kumeje, Gurisi 0
Tegalsari Kerong-Kerong Padi [TEU] Jampiah; Erong-Erong; Kerong-Kerong Padi 0
Tegalsari Kerong-Kerong [TJB] Kerong-Kerong ; Tegel Otak 0
Tegalsari Keting Garingan; Kebogerang; Kelibere; Singaringan; Berengit 0
Tegalsari Krapu Macan Krapu Macan; Krapu Tutul; Gumtum; Kantoan 0
Tegalsari Kuniran Kuniran 0
Tegalsari Kurau; Kuro [FOT] Senangin; Kuro 0
Tegalsari Kurisi Kuniran; kuningan 0
Tegalsari Kurisi Kerisi 0
Tegalsari Kurisi Gurisi 0
Tegalsari Kuro ; Senangin ; Kurau [QHX] 0
Tegalsari Kuwe; Kwee Kuwe, Kwee 0
Tegalsari Kwe Caudal Hitam Kwe Kaudal Hitam 0
Tegalsari Kwee Ikan Kuweh; Kwe Caudal Hitam 0
Tegalsari Layang spp Layang 0
Tegalsari Layur Hitam ; Layur Samudera [GES] Layur Ireng 0
Tegalsari Layur [LHT] Layur 0
Tegalsari Lencam Lencam 0
Tegalsari Mala; Umela; Kakap Ekor Kuning [LUJ] Mala; Gorara; Tanda-Tanda; Gorara Alifuru; Umek; Raga-Raga; Kalalau; Jambian; Kamerak; Datanda; Bate; Bate Lantara; Gorara 0
Tegalsari Manyung Manyung 0
Tegalsari Manyung ManyunG 0
Tegalsari Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Tegalsari Pari Burung Pari Manuk 0
Tegalsari Pari Kekeh Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar 0
Tegalsari Pari Kekeh Kekeh 0
Tegalsari Pari Kelapa Pare Daun; Pare Ayam; Pareh Bendera; Peh Cerok 0
Tegalsari Pari Kembang; Pare Kembang Pe Kembang; Pare Kembang 0
Tegalsari Pari Macan Pari Kembang 0
Tegalsari Pari Merica, Pari Totol, Pari Kembang Pari Merica, Pari Totol, Pari Kembang 0
Tegalsari Pari Mutiara pari mutiiara 0
Tegalsari Pari [Pare] Kampret Pareh Gampret 0
Tegalsari Pasir-pasir Kessi-Kessi; Biru Tana ; Jangki Timun ; Sero Malam 0
Tegalsari Pasir-Pasir Bondol; Peperek Cina; Dogok; Gempar; Gemper; Jangki Timun, Pasir-pasir 0
Tegalsari Peperek Lainnya [POY] Peperek 0
Tegalsari Pilok Peperek; Matabah; Ane; Perak; Bete-Bete; Loba; Meras; Golok Kasut; Kampak; Peperek Kampak; Peperek Kodi; Daun Dera; Eteman; Coteh; Bete-Bete Berang; Loba; Eteman; Peteh 0
Tegalsari Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED] Sulir Kuning 0
Tegalsari Rejum Besot; Bojor; Wejum; Rejung; Pren; Gegelih; Kacangan; Lumpa Iwap; Usute; Bulu-Bulu; Usut; Cindeli 0
Tegalsari Remang Remang 0
Tegalsari Remang Putih Remang Putih 0
Tegalsari Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 0
Tegalsari Selar Hijau Selar Ijo 0
Tegalsari Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 0
Tegalsari Selar [LSN] Selar 0
Tegalsari Silper Silper, Ikan Gebel 0
Tegalsari Siro [AGS] Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula 0
Tegalsari Sotong Sotong; Blekutak 0
Tegalsari Sotong Semampar; Blekutak 0
Tegalsari Swanggi Tumenggung; Serinding; Mata Besar; Tumonggong; Swanggi; Brok Babah; Sogo-Sogo; Golo-Golo; Rogo-Rogo; Bulan Bulang; Besebo Kebo; Tiugara Bulang; Panembulang 0
Tegalsari Talang-Talang Talang-Talang; Brimbing 0
Tegalsari Talang-Talang Talang 0
Tegalsari Tembang Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban 0
Tegalsari Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Tegalsari Teri Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo 0
Tegalsari Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Tegalsari Tigawaja Tigawaja; Gulamah 0
Tegalsari Tonang Pucuk Nipah 0
Tegalsari Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Tegalsari Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Tegalsari udang kipas; uchiwa; ebi modok ebi modok 0
Tegalsari Udang Pasir [THQ] Udang Kipas 0
Teluk Awang Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 12.000
Teluk Awang Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 17.000
Teluk Awang Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 18.000
Teluk Awang Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 9.000
Teluk Awang Lemuru Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula 9.000
Teluk Awang Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Teluk Awang Tongkol Banyar Tongkol Komo 0
Teluk Awang Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Tenda Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 20.000
Tenda Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Tenda Kembung Perempuan [RAB] Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan 0
Tenda Layang Anggur Malalugis; Ronghak; Subbo; Momar; Layang; Layah; Momar Merah 0
Tenda Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Tenda Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 15.000
Tenda Layang spp Layang 0
Tenda Layang [Lajeng] Lajeng 0
Tenda Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Tenda Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 15.000
Tenda Selar Kuning Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau 0
Tenda Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Tenda Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 13.000
Tenda Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Tenda Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Ternate Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 18.000
Tilamuta Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 22.000
Tilamuta Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Tilamuta Layang Pectoralf Pendek Pectoralf Pendek; Layang Biru; Anyi-anyi, Malalugis 0
Tilamuta Layang [Bengol] Bengol 0
Tilamuta Layang [Lajeng] Lajeng 0
Tilamuta Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Tilamuta Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 16.000
Tilamuta Selar Malam Selar Malam 0
Tilamuta Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Tilamuta Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] Lisong 0
Tual Alu-Alu Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu 0
Tual Bambangan Coklat Kemerahan Bambangan,Jarang gigi, Cablikan, Bulobulo Pura 0
Tual Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 0
Tual Bawal Hitam Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar 22.000
Tual Bawal Jenggot Bawal Jenggot 0
Tual Bawal Jenggot Bawal Jenggot 7.500
Tual Bawal Putih Dawah; Lowang; Nyiuran; Potean; Nyor-Nyoran; Tangkolok; Ceplak; Man Riwasa Kebo; Peda-Peda Putih; Labang; Babi; Gumbleng; Njiuran; Njor-Njoran; Potian; Tangkolok; Ceplak; Manriwarsa Kebo; Labang; Daun Nangka; Dogang; Air Mawira; Dorang Putih 0
Tual Bawal Putih Dawah; Lowang; Nyiuran; Potean; Nyor-Nyoran; Tangkolok; Ceplak; Man Riwasa Kebo; Peda-Peda Putih; Labang; Babi; Gumbleng; Njiuran; Njor-Njoran; Potian; Tangkolok; Ceplak; Manriwarsa Kebo; Labang; Daun Nangka; Dogang; Air Mawira; Dorang Putih 0
Tual Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 22.000
Tual Gulamah Gulamah 0
Tual Gulamah Tigawaja 0
Tual Gulamah Tigawaja; Keme-Keme; Kerot-Kerot; Tigawojo; Samgeh; Tokotok 0
Tual Gulamah Gulamah 0
Tual Gulamah Tigawaja; Keme-Keme; Kerot-Kerot; Tigawojo; Samgeh; Tokotok 0
Tual Gulamah [RYY] Samgeh 0
Tual Gulamah; Gulama Keken Tembirih; Bulamah; Gelembung; Gelama Papan; Bulama; Gulama; Kuruk; Giligan; Kaneke; Samgeh 0
Tual Gumalah; Tiga Waja; Diles; Gulama Gumalah; Tiga Waja; Diles; Gulama 0
Tual Gumalah; Tiga Waja; Diles; Gulama Gumalah; Tiga Waja; Diles; Gulama 10.000
Tual Kakap Jenaha Petehan; Tambangan; Tanda Sugirot; Depe; Jenaha; Kamerak; Broci; Ketamba; Baroci 0
Tual Kakap Merah Kakap Merah 0
Tual Kerapu gerapu 0
Tual Kurau; Kuro [FOT] Senangin; Kuro 0
Tual Kurau; Kuro [FOT] Senangin; Kuro 0
Tual Kuro ; Senangin ; Kurau [QHX] 0
Tual Kuwe Pectoral Pendek, Cakal Kanang, Kwe Batu Besar 0
Tual Kuwe Sirip Kuning Kuwe Sirip Kuning 0
Tual Kuwe [CXS] Kuweh; Selar; Kwee 0
Tual Kuwe [CXS] Kuweh; Selar; Kwee 0
Tual Kuwe [NGE] Kwe Abu-Abu Mata Besar 0
Tual Layur [LHT] Layur 0
Tual Layur [LHT] Layur 12.000
Tual Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 0
Tual Layur [SVH] Jogor; Lajur; Lajuru; Komu; Romu; Komu Kacang; Geser; Domu 0
Tual Lemuru Sardin 0
Tual Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Tual Manyung , Jahan [AUX] Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang 0
Tual Remang Remang 0
Tual Remang Putih Remang Putih 0
Tual Remang Putih Remang Putih 18.000
Tual Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Tual Tenggiri Batang Tungiri; Tenggiri; Sanji-Sanji; Sanyi-Sanyi 0
Tual Tenggiri Papan [GUT] Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori 0
Tual Tenggiri [COM] Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong 0
Tual Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Tual Tetengkek Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek 0
Tual Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 53.000
Tumumpa Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 11.000
Tumumpa Kembung Lelaki Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure 0
Tumumpa Layang Benggol Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang 0
Tumumpa Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 15.000
Tumumpa Layang [Lajeng] Lajeng 0
Tumumpa Madidihang [YFT] Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang 0
Tumumpa Selar Bentong Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu 17.000
Tumumpa Tongkol Abu-Abu [LOT] Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut 0
Tumumpa Tongkol Banyar [KAW] Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai 0
Tumumpa Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 0
Tumumpa Tuna Mata Besar [BET] Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang 0
Tumumpa Tuna Sirip Biru Selatan Tuna Sirip Biru 0
Untia Cakalang [SKJ] Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung 12.000
Untia Layang Deles Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu 10.000
Untia Tongkol Pisang-Balaki [FRI] Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong 11.000

© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.