Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

KAJIAN BULANAN PEGAWAI PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Pengajian rutin pegawai PPS Nizam Zachman Jakarta dalam rangka pembinaan adab dan akhlak pegawai guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menambah wawasan tentang agama islam. Pengajian kali ini diisi oleh Ustadz Zaenal Arifin, S.Pdi dengan tema "Tanggung Jawab Seorang Muslim dalam Bekerja".

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia." - QS. Al Ahzab Ayat 72 -

© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.