Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

Hari Raya Waisak 2567 BE/2023

Selamat Hari Raya Waisak 2567 BE/2023 bagi Sahabat Bahari yang menjalankan.

“Aktualisasikan Ajaran Buddha Dharma di dalam Kehidupan Sehari-hari”

Semoga semua makhluk senantiasa berbahagia.


 

© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.