Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

SHTI (Catch Certificate)

Komponen (Component) Data (Data)

Penerbitan (Publication)

Pelabuhan (Fishing Port) LA LT LTS LA IMPORT LA B Tahun Verifikasi (Year)

© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.