Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

Pembakaran Satu Unit Kapal Oleh Nelayan Bagan

pada tanggal 12 Februari 2018 tepat Pada jam 07;01 wib telah terjadi pembakaran satu unit kapal didekat dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. belum tau jelas apa maksud dan tujuan nelayan bagan membakar satu init kapal milik nelayan kampung kurnia tersebut.

© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.